Oppilaitokset

Lu­ku­vuo­den päätös etänä, lak­kiai­set vasta elo­kuus­sa – Ko­ro­na­vi­rus estää op­pi­lai­tos­ten ke­vät­juh­lat

15.04.2020 17:58
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu siirtyy tiis­tais­ta alkaen etä­ope­tuk­seen – yli­opis­tos­sa osa kurs­seis­ta ja väi­tös­ti­lai­suuk­sis­ta pi­de­tään etä­yh­tey­del­lä

15.03.2020 10:21
Tilaajille

Rehtori kou­luis­kuis­ta: Rat­kai­se pienet on­gel­mat, ennen kuin ne kär­jis­ty­vät ää­rim­mäi­sik­si teoiksi

03.10.2019 14:02
Tilaajille