Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Onnettomuustutkinta
Turvallisuustutkinta kuolemaan johtaneesta Rovajärven räjähdeonnettomuudesta valmistui: varomääräysten noudattamisessa puutteita, onnettomuus usean tekijän summa

Tur­val­li­suus­tut­kin­ta kuo­le­maan joh­ta­nees­ta Ro­va­jär­ven rä­jäh­de­on­net­to­muu­des­ta val­mis­tui: va­ro­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­sa puut­tei­ta, on­net­to­muus usean tekijän summa

21.04.2023 10:15 2
Tilaajille
Estonian keularamppi aiotaan nostaa merenpohjasta

Es­to­nian keu­la­ramp­pi aiotaan nostaa me­ren­poh­jas­ta

18.04.2023 17:26

Kolme osas­tol­la ollutta po­ti­las­ta teki to­den­nä­köi­ses­ti it­se­mur­han kun­ta­yh­ty­mä Essoten mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen yk­si­kös­sä – Otkes tutkii

06.10.2021 16:24
Itsenäinen tutkimusryhmä joutui keskeyttämään työnsä autolautta Estonian uppoamispaikalla – Postimees: alueella liikkuu kiinnostava venäläisalus

It­se­näi­nen tut­ki­mus­ryh­mä joutui kes­keyt­tä­mään työnsä au­to­laut­ta Es­to­nian up­poa­mis­pai­kal­la – Pos­ti­mees: alueel­la liikkuu kiin­nos­ta­va ve­nä­läis­alus

23.09.2021 18:23
Tilaajille
Estonian hylystä löytynyt kaksi aiemmin tuntematonta repeämää

Es­to­nian hylystä löy­ty­nyt kaksi aiemmin tun­te­ma­ton­ta re­peä­mää

12.07.2021 15:34