kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Nuotio
Kasvismakkarat nuotiolla: Maussa suuria eroja, mutta kaikki testatut pysyivät tikunnokassa

Kas­vis­mak­ka­rat nuo­tiol­la: Maussa suuria eroja, mutta kaikki tes­ta­tut py­syi­vät ti­kun­no­kas­sa

03.03.2024 16:06
Tilaajille
Testasimme, miten pimeä retki onnistuu – ilman valoa malttaa liikkua hitaammin

Tes­ta­sim­me, miten pimeä retki on­nis­tuu – ilman valoa malttaa liikkua hi­taam­min

11.01.2024 15:47
Tilaajille
Perjantain sateet eivät poista metsäpalojen riskiä Lapissa – risukeittimen ja kertakäyttögrillin käyttö on kielletty metsäpalovaroituksen aikana

Per­jan­tain sateet eivät poista met­sä­pa­lo­jen riskiä Lapissa – ­ri­su­keit­ti­men ja ker­ta­käyt­tö­gril­lin käyttö on kiel­let­ty met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

13.07.2023 13:26 1
Tilaajille
Mistä saisi energiaa vuoden pimeimpänä aikana? Uuden Rovaniemen tekijät vinkkaavat valonpilkahduksia ja tekemistä talveen

Mistä saisi ener­giaa vuoden pi­meim­pä­nä aikana? Uuden Ro­va­nie­men tekijät vink­kaa­vat va­lon­pil­kah­duk­sia ja te­ke­mis­tä talveen

28.12.2022 15:00
Tilaajille
Nuotiosta alkoi maastopalo Inarissa – tuli levisi kahden ja puolen hehtaarin alueelle

Nuo­tios­ta alkoi maas­to­pa­lo Ina­ris­sa – tuli levisi kahden ja puolen heh­taa­rin alueel­le

09.06.2022 15:56
Päiväkirja: Tuhat ja yksi tarinaa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tuhat ja yksi tarinaa

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Tahtoisitko talviretkelle, mutta olet epävarma taidoistasi? Jääkäriprikaatin kouluttaja Arto Harjuniemi kertoo kahdeksan ohjetta arktisessa luonnossa pärjäämiseen

Tah­toi­sit­ko tal­vi­ret­kel­le, mutta olet epä­var­ma tai­dois­ta­si? Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kou­lut­ta­ja Arto Har­ju­nie­mi kertoo kah­dek­san ohjetta ark­ti­ses­sa luon­nos­sa pär­jää­mi­seen

10.03.2022 16:57 2
Tilaajille
Uutta tietoa Muhoksen suuren metsäpalon poliisitutkinnasta – syyttäjä ei nostanut syytteitä retkinuotiota polttaneita veljeksiä vastaan, professori moittii esitutkintaa

Uutta tietoa Mu­hok­sen suuren met­sä­pa­lon po­lii­si­tut­kin­nas­ta – syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syyt­tei­tä ret­ki­nuo­tio­ta polt­ta­nei­ta vel­jek­siä vas­taan, pro­fes­so­ri moittii esi­tut­kin­taa

14.10.2021 19:00
Tilaajille
Avotulenteko on yksiselitteisesti kielletty metsäpalovaroituksen aikana – koskee muun muassa kertakäyttögrillejä ja risukeittimiä

Avo­tu­len­te­ko on yk­si­se­lit­tei­ses­ti kiel­let­ty met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana – koskee muun muassa ker­ta­käyt­tö­gril­le­jä ja ri­su­keit­ti­miä

08.06.2021 14:34
Tilaajille
Päiväkirja: Nuotiolla istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nuo­tiol­la istuvat nyt nekin, jotka eivät ole sitä aiemmin tehneet

08.04.2021 07:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Tervastulien loisteessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ter­vas­tu­lien lois­tees­sa

16.10.2020 06:30 2
Tilaajille