Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Matkailukäytävä
Matkailuyrittäjät: Suomessa ei ole perusteita vaatia ulkomaisilta matkustajilta toista koronatestiä eikä karanteenia

Mat­kai­luy­rit­tä­jät: Suo­mes­sa ei ole pe­rus­tei­ta vaatia ul­ko­mai­sil­ta mat­kus­ta­jil­ta toista ko­ro­na­tes­tiä eikä ka­ran­tee­nia

18.09.2020 15:55
Tilaajille
"Tämä on katastrofi Lapille" – Kahden koronatestin vaatimus on matkailutoimijoiden mukaan liian kova

"Tämä on ka­tast­ro­fi La­pil­le" – Kahden ko­ro­na­tes­tin vaa­ti­mus on mat­kai­lu­toi­mi­joi­den mukaan liian kova

11.09.2020 16:58 9
Tilaajille
Lapin kauppakamari: Lapin matkailun pelastamiseen aikaa vain perjantaihin

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Lapin mat­kai­lun pe­las­ta­mi­seen aikaa vain per­jan­tai­hin

08.09.2020 10:38 1
Tilaajille
Lukijalta: Myös opiskelijat kantavat huolta matkailusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myös opis­ke­li­jat kan­ta­vat huolta mat­kai­lus­ta

09.09.2020 11:13
Tilaajille
Lapin matkailukuplasta on julkaistu ensimmäinen versio – Paikallisia suojellaan siten, että pakettimatkailijoiden reissu olisi lyhyt ja ohjelma tiivis

Lapin mat­kai­lu­kup­las­ta on jul­kais­tu en­sim­mäi­nen versio – Pai­kal­li­sia suo­jel­laan siten, että pa­ket­ti­mat­kai­li­joi­den reissu olisi lyhyt ja ohjelma tiivis

03.09.2020 20:08 5
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin Lapin Kansalle: Matkailualan hätään pyritään löytämään ratkaisu – Valmisteilla lakimuutos, joka sallisi maahantulon negatiivisen koronatestituloksen avulla

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin Lapin Kan­sal­le: Mat­kai­lua­lan hätään py­ri­tään löy­tä­mään rat­kai­su – Val­mis­teil­la la­ki­muu­tos, joka sallisi maa­han­tu­lon ne­ga­tii­vi­sen ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­sen avulla

01.09.2020 19:02 3
Tilaajille
Lapin matkailukupla on mahdollistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin mat­kai­lu­kup­la on mah­dol­lis­tet­ta­va

01.09.2020 16:41 1
Tilaajille
Matkailukäytävä toisi ulkomaan turistit Lappiin ja huomioisi tartuntariskitilanteet – "Soisin matkailijoiden näkyvän myös kaupunkikuvassa"

Mat­kai­lu­käy­tä­vä toisi ul­ko­maan tu­ris­tit Lappiin ja huo­mioi­si tar­tun­ta­ris­ki­ti­lan­teet – "Soisin mat­kai­li­joi­den näkyvän myös kau­pun­ki­ku­vas­sa"

26.08.2020 20:54 7
Tilaajille