Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

lintulaskennat
Jouhisorsa ja harjalintu uusina lajeina Lapin talvilintulaskennoissa

Jou­hi­sor­sa ja har­ja­lin­tu uusina lajeina Lapin tal­vi­lin­tu­las­ken­nois­sa

18.11.2022 16:25
Tilaajille
Viikonvaihteessa lasketaan syksyiset laulujoutsenet – Lapissa tavattu useita harvinaisia lintuja

Vii­kon­vaih­tees­sa las­ke­taan syk­syi­set lau­lu­jout­se­net – Lapissa tavattu useita har­vi­nai­sia lintuja

26.10.2022 20:43
Tilaajille
Värriön luonnonpuiston lintulaskennoista saadaan pitkiä aikasarjoja tutkijoiden käyttöön – nyt päättyneestä laskennasta tiedot lähtevät heti ministeriöön

Värriön luon­non­puis­ton lin­tu­las­ken­nois­ta saadaan pitkiä ai­ka­sar­jo­ja tut­ki­joi­den käyt­töön – nyt päät­ty­nees­tä las­ken­nas­ta tiedot läh­te­vät heti mi­nis­te­riöön

06.08.2022 11:00 3
Tilaajille
Meri-Lapissa paljon laulujoutsenia ja käpylintuja – lintuja laskettiin talvilintulaskentojen syyslaskennoissa

Me­ri-La­pis­sa paljon lau­lu­jout­se­nia ja kä­py­lin­tu­ja – lintuja las­ket­tiin tal­vi­lin­tu­las­ken­to­jen syys­las­ken­nois­sa

22.11.2021 17:00
Tilaajille
Ylä-Lapin riekkokanta lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa

Ylä-La­pin riek­ko­kan­ta lähellä pitkän ai­ka­vä­lin kes­ki­ar­voa

31.08.2021 13:32 2
Ylitorniolla tehtiin lintujen laskentoja - joidenkin lajien määrissä tapahtunut dramaattinen muutos

Yli­tor­niol­la tehtiin lin­tu­jen las­ken­to­ja - joi­den­kin lajien mää­ris­sä ta­pah­tu­nut dra­maat­ti­nen muutos

16.07.2021 12:54
Valkoselkätikka ja merikotka riemastuttivat talvilintulaskennassa

Val­ko­sel­kä­tik­ka ja me­ri­kot­ka rie­mas­tut­ti­vat tal­vi­lin­tu­las­ken­nas­sa

15.01.2021 15:55
Tilaajille
Poikkeuksellisen paljon sorsalintulajeja Lapin syyslaskennassa

Poik­keuk­sel­li­sen paljon sor­sa­lin­tu­la­je­ja Lapin syys­las­ken­nas­sa

26.11.2020 07:00
Tilaajille
Lapissa kartoitetaan lintualueita kesän aikana – Saarista poistetaan supikoiria ja minkkejä

Lapissa kar­toi­te­taan lin­tu­aluei­ta kesän aikana – Saa­ris­ta pois­te­taan su­pi­koi­ria ja mink­ke­jä

03.07.2020 16:23
Tilaajille