Lappica Oy
Lappica tarjoaa työterveyspalvelut joustavasti etänä - Chat-keskustelun voi muuttaa tarvittaessa videovastaanotoksi suoraan työterveyshoitajalle tai yleislääkärille
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lappica tarjoaa työ­ter­veys­pal­ve­lut jous­ta­vas­ti etänä - Chat-kes­kus­te­lun voi muuttaa tar­vit­taes­sa vi­deo­vas­taan­otok­si suoraan työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le tai yleis­lää­kä­ril­le

12.02.2020 06:00 0
Työterveyshuolto Lappica otti digiloikan asiakkaita kohti – ”Etäyhteys säästää aikaa ja kustannuksia”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Työ­ter­veys­huol­to Lappica otti di­gi­loi­kan asiak­kai­ta kohti – ”E­täyh­teys säästää aikaa ja kus­tan­nuk­sia”

17.08.2019 05:00