Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

kolumni: Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lappica Oy
Työterveys Lappica muuttaa Rovaniemen linja-autoasemalta Maakuntakadulle

Työ­ter­veys Lappica muuttaa Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­mal­ta Maa­kun­ta­ka­dul­le

26.05.2023 11:48 5
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee, kun Lappica muuttaa pois – "Tilat eivät olleet kovin käytännölliset"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee, kun Lappica muuttaa pois – "­Ti­lat eivät olleet kovin käy­tän­nöl­li­set"

27.04.2023 09:57 19
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiiri supisti työterveyshuollon palveluita kesäksi, mikä hämmentää työntekijöitä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työtekijällä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri supisti työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lui­ta ke­säk­si, mikä häm­men­tää työn­te­ki­jöi­tä – ny­ky­päi­vän työ­mark­ki­noil­la työ­te­ki­jäl­lä on varaa vaatia laajaa työ­ter­veys­huol­toa

08.08.2022 06:00 8
Tilaajille
Lappican koronanäytteenoton aukioloaika supistuu Rovaniemellä – syynä vähentynyt kysyntä

Lap­pi­can ko­ro­na­näyt­teen­oton au­ki­olo­ai­ka su­pis­tuu Ro­va­nie­mel­lä – syynä vä­hen­ty­nyt kysyntä

17.05.2022 17:56
Tilaajille
Työterveys Lappican toimitusjohtaja Anne Kunnari irtisanottiin – puheenjohtaja ei kommentoi

Työ­ter­veys Lap­pi­can toi­mi­tus­joh­ta­ja Anne Kunnari ir­ti­sa­not­tiin – pu­heen­joh­ta­ja ei kom­men­toi

29.04.2022 11:49 17
Tilaajille
Korona-aika toi huonoa ergonomiaa ja vähensi sisäilmahuolia – Työterveysjohtaja: "Ihmiset ovat joustaneet, ja jossain vaiheessa jousto loppuu"

Ko­ro­na-ai­ka toi huonoa er­go­no­miaa ja vähensi si­sä­il­ma­huo­lia – Työ­ter­veys­joh­ta­ja: "Ih­mi­set ovat jous­ta­neet, ja jossain vai­hees­sa jousto loppuu"

08.04.2021 06:30
Tilaajille
Lappica tarjoaa työterveyspalvelut joustavasti etänä - Chat-keskustelun voi muuttaa tarvittaessa videovastaanotoksi suoraan työterveyshoitajalle tai yleislääkärille
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Lappica tarjoaa työ­ter­veys­pal­ve­lut jous­ta­vas­ti etänä - Chat-kes­kus­te­lun voi muuttaa tar­vit­taes­sa vi­deo­vas­taan­otok­si suoraan työ­ter­veys­hoi­ta­jal­le tai yleis­lää­kä­ril­le

12.02.2020 06:00
Työterveyshuolto Lappica otti digiloikan asiakkaita kohti – ”Etäyhteys säästää aikaa ja kustannuksia”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Työ­ter­veys­huol­to Lappica otti di­gi­loi­kan asiak­kai­ta kohti – ”E­täyh­teys säästää aikaa ja kus­tan­nuk­sia”

17.08.2019 05:00