Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi nuoret eh­dok­kaat edes kam­pan­joi­vat? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lapin tanssiopisto
Baletissa viehättävät sen kauneus ja pehmeys, mutta tanssilaji vaatii sitoutumista harjoitteluun

Ba­le­tis­sa vie­hät­tä­vät sen kauneus ja peh­meys, mutta tans­si­la­ji vaatii si­tou­tu­mis­ta har­joit­te­luun

02.02.2022 17:48
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto: 18,4 miljoona euroa lisää Rovaniemen käyttötalouden määrärahoihin, Lapin musiikkiopisto ja tanssiopisto yhteen

Ro­va­nie­men val­tuus­to: 18,4 mil­joo­na euroa lisää Ro­va­nie­men käyt­tö­ta­lou­den mää­rä­ra­hoi­hin, Lapin mu­siik­ki­opis­to ja tans­si­opis­to yhteen

13.12.2021 20:23 1
Tilaajille
Lapin tanssi- ja musiikkiopisto ovat todennäköisesti tammikuun alusta alkaen samaa opinahjoa – Oppilaille muutos ei näy

Lapin tanssi- ja mu­siik­ki­opis­to ovat to­den­nä­köi­ses­ti tam­mi­kuun alusta alkaen samaa opin­ah­joa – Op­pi­lail­le muutos ei näy

25.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan liik­keen viedä

03.03.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki avustaa talousongelmista kärsivää Lapin Tanssiopistoa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki avustaa ta­lous­on­gel­mis­ta kär­si­vää Lapin Tans­si­opis­toa

26.11.2019 21:20
Tilaajille