pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Lapin tanssiopisto
Baletissa viehättävät sen kauneus ja pehmeys, mutta tanssilaji vaatii sitoutumista harjoitteluun

Ba­le­tis­sa vie­hät­tä­vät sen kauneus ja peh­meys, mutta tans­si­la­ji vaatii si­tou­tu­mis­ta har­joit­te­luun

02.02.2022 17:48
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto: 18,4 miljoona euroa lisää Rovaniemen käyttötalouden määrärahoihin, Lapin musiikkiopisto ja tanssiopisto yhteen

Ro­va­nie­men val­tuus­to: 18,4 mil­joo­na euroa lisää Ro­va­nie­men käyt­tö­ta­lou­den mää­rä­ra­hoi­hin, Lapin mu­siik­ki­opis­to ja tans­si­opis­to yhteen

13.12.2021 20:23 1
Tilaajille
Lapin tanssi- ja musiikkiopisto ovat todennäköisesti tammikuun alusta alkaen samaa opinahjoa – Oppilaille muutos ei näy

Lapin tanssi- ja mu­siik­ki­opis­to ovat to­den­nä­köi­ses­ti tam­mi­kuun alusta alkaen samaa opin­ah­joa – Op­pi­lail­le muutos ei näy

25.11.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ne­taan liik­keen viedä

03.03.2021 05:00
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki avustaa talousongelmista kärsivää Lapin Tanssiopistoa

Ro­va­nie­men kau­pun­ki avustaa ta­lous­on­gel­mis­ta kär­si­vää Lapin Tans­si­opis­toa

26.11.2019 21:20
Tilaajille