Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki avustaa ta­lous­on­gel­mis­ta kär­si­vää Lapin Tans­si­opis­toa

Rovaniemen vapaa-ajanlautakunta myöntää talousongelmista kärsivälle Lapin Tanssiopistolle 6 000 euron erityisavustuksen.

Lapin Tanssiopisto haki lautakunnalta 11 000 euroa avustusta. Opisto haluaa katkaista kierteen, jossa uutta lukuvuotta rasittavat edellisen vuoden maksurästit.