Jääkiekko: RoKi Hockey sai ison omis­ta­jan Sveit­sis­tä – EHC Klo­te­nin osa­omis­ta­ja Mike Schälch­li on Lapin ystävä

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lahjoitus
Metsä Groupilta miljoonaluokan konelahjoitus REDU Edulle – ”Hyödyttää metsäalan koulutusta valtavasti”
Mainos REDU Edu

Metsä Grou­pil­ta mil­joo­na­luo­kan ko­ne­lah­joi­tus REDU Edulle – ”Hyö­dyt­tää met­sä­alan kou­lu­tus­ta val­ta­vas­ti”

23.09.2023 06:00
Nuoret saivat perintörahan Tervolassa – 35 000 euroa käytetään viiden vuoden aikana päiväretkiin ja merkityksellisiin hankkeisiin

Nuoret saivat pe­rin­tö­ra­han Ter­vo­las­sa – 35 000 euroa käy­te­tään viiden vuoden aikana päi­vä­ret­kiin ja mer­ki­tyk­sel­li­siin hank­kei­siin

24.02.2023 09:00
Leijonien olympiakultajoukkue lahjoittaa satatuhatta euroa maajoukkuerahastoon

Lei­jo­nien olym­pia­kul­ta­jouk­kue lah­joit­taa sa­ta­tu­hat­ta euroa maa­jouk­kue­ra­has­toon

14.02.2023 16:21
Tervola sai 35 000 euron perinnön nuorisotoimintaan – rahat käytetään viiden vuoden aikana, nuoret saivat äänestää, mitä niillä tehdään

Tervola sai 35 000 euron pe­rin­nön nuo­ri­so­toi­min­taan – rahat käy­te­tään viiden vuoden aikana, nuoret saivat ää­nes­tää, mitä niillä tehdään

27.01.2023 10:18
Tilaajille
Mitä vanhoille kaappeihin lojumaan jääneille käsihuuhteille pitää tehdä, onko niille jatkokäyttöä ja ovatko ne tulipaloriski?

Mitä van­hoil­le kaap­pei­hin lo­ju­maan jää­neil­le kä­si­huuh­teil­le pitää tehdä, onko niille jat­ko­käyt­töä ja ovatko ne tu­li­pa­lo­ris­ki?

16.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Arina lahjoittaa 180 000 euroa lasten ja nuorten harrastustoimintaan

Arina lah­joit­taa 180 000 euroa lasten ja nuorten har­ras­tus­toi­min­taan

08.12.2022 11:19 6
Tilaajille
Lapset riemuissaan Posion päiväkodilla uusista leluista ja lautapeleistä – ”Huutokaupalla myydystä kunnan vanhasta traktorista saaduilla rahoilla hankittiin mahtava määrä uusia leluja ja välineitä lapsille”

Lapset rie­muis­saan Posion päi­vä­ko­dil­la uusista le­luis­ta ja lau­ta­pe­leis­tä – ”Huu­to­kau­pal­la myy­dys­tä kunnan van­has­ta trak­to­ris­ta saa­duil­la ra­hoil­la han­kit­tiin mahtava määrä uusia leluja ja vä­li­nei­tä lap­sil­le”

24.10.2022 14:09
Tilaajille
Tulli sai huumerikoksista lähtöisin olevista bitcoineista yli 46 miljoonaa euroa – takavarikkoon jäänyt valuutta menee Ukrainan hyväksi

Tulli sai huu­me­ri­kok­sis­ta läh­töi­sin ole­vis­ta bit­coi­neis­ta yli 46 mil­joo­naa euroa – ta­ka­va­rik­koon jäänyt va­luut­ta menee Uk­rai­nan hyväksi

21.07.2022 13:23 3
Kemijoki oy lahjoitti Lapin yliopistolle  60 000 euroa

Ke­mi­jo­ki oy lah­joit­ti Lapin yli­opis­tol­le 60 000 euroa

16.06.2022 11:36
Tilaajille
Veitsiluodon Vastuksen Emilia Piekkari näytti torjuntakykynsä 17-vuotiaiden MM-kisoissa Ruotsin Lidköpingissä

Veit­si­luo­don Vas­tuk­sen Emilia Piek­ka­ri näytti tor­jun­ta­ky­kyn­sä 17-vuo­tiai­den MM-ki­sois­sa Ruotsin Lid­kö­pin­gis­sä

31.03.2022 18:24
Majakkalaiva Kemi seilaa Kemin kulttuurikeskuksessa – Majakkaseura lahjoitti museolle aluksen lämmittäjän maalaaman öljyväritaulun ikuiseen lainaan

Ma­jak­ka­lai­va Kemi seilaa Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa – Ma­jak­ka­seu­ra lah­joit­ti mu­seol­le aluksen läm­mit­tä­jän maa­laa­man öl­jy­vä­ri­tau­lun ikui­seen lainaan

24.03.2022 11:43
"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee perille" – rovaniemeläinen ensihoitoyrittäjä Mika Latvakoski lahjoitti ambulanssin Ukrainaan

"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee pe­ril­le" – ro­va­nie­me­läi­nen en­si­hoi­to­yrit­tä­jä Mika Lat­va­kos­ki lah­joit­ti am­bu­lans­sin Uk­rai­naan

14.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Suomi lahjoittaa käyttämättömäksi jääviä koronarokotteita kehittyville maille

Suomi lah­joit­taa käyt­tä­mät­tö­mäk­si jääviä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta ke­hit­ty­vil­le maille

09.09.2021 15:43
Kemiläinen partiolaisten lippukunnan johtaja yllätettiin: tuikitarpeellinen retki-varuste saatiin lahjoituksena varastetun tilalle

Ke­mi­läi­nen par­tio­lais­ten lip­pu­kun­nan johtaja yl­lä­tet­tiin: tui­ki­tar­peel­li­nen ret­ki-va­rus­te saatiin lah­joi­tuk­se­na va­ras­te­tun tilalle

16.12.2020 15:28
Likiliike lahjoitti 2 000 eurolla lahjakortteja päiväkeskukselle

Li­ki­lii­ke lah­joit­ti 2 000 eurolla lah­ja­kort­te­ja päi­vä­kes­kuk­sel­le

09.12.2020 15:32
70-vuotias Risto Ikäheimo lahjoittaa 70 ruokakoria vähävaraisille perheille

70-vuo­tias Risto Ikä­hei­mo lah­joit­taa 70 ruo­ka­ko­ria vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le

02.12.2020 09:12 1
Martat kerää astioita opiskelijoille – etenkin kattiloille ja paistinpannuille kova kysyntä

Martat kerää as­tioi­ta opis­ke­li­joil­le – etenkin kat­ti­loil­le ja pais­tin­pan­nuil­le kova kysyntä

12.08.2020 16:03
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00
Tilaajille
Mikael Gröhnin perhe ja yritykset lahjoittivat jouluiloa sadoille rovaniemeläisille

Mikael Gröhnin perhe ja yri­tyk­set lah­joit­ti­vat jou­lu­iloa sa­doil­le ro­va­nie­me­läi­sil­le

19.12.2019 10:41