Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Lahjoitus
Tulli sai huumerikoksista lähtöisin olevista bitcoineista yli 46 miljoonaa euroa – takavarikkoon jäänyt valuutta menee Ukrainan hyväksi

Tulli sai huu­me­ri­kok­sis­ta läh­töi­sin ole­vis­ta bit­coi­neis­ta yli 46 mil­joo­naa euroa – ta­ka­va­rik­koon jäänyt va­luut­ta menee Uk­rai­nan hyväksi

21.07.2022 13:23 3
Kemijoki oy lahjoitti Lapin yliopistolle  60 000 euroa

Ke­mi­jo­ki oy lah­joit­ti Lapin yli­opis­tol­le 60 000 euroa

16.06.2022 11:36
Tilaajille
Veitsiluodon Vastuksen Emilia Piekkari näytti torjuntakykynsä 17-vuotiaiden MM-kisoissa Ruotsin Lidköpingissä

Veit­si­luo­don Vas­tuk­sen Emilia Piek­ka­ri näytti tor­jun­ta­ky­kyn­sä 17-vuo­tiai­den MM-ki­sois­sa Ruotsin Lid­kö­pin­gis­sä

31.03.2022 18:24
Majakkalaiva Kemi seilaa Kemin kulttuurikeskuksessa – Majakkaseura lahjoitti museolle aluksen lämmittäjän maalaaman öljyväritaulun ikuiseen lainaan

Ma­jak­ka­lai­va Kemi seilaa Kemin kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa – Ma­jak­ka­seu­ra lah­joit­ti mu­seol­le aluksen läm­mit­tä­jän maa­laa­man öl­jy­vä­ri­tau­lun ikui­seen lainaan

24.03.2022 11:43
"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee perille" – rovaniemeläinen ensihoitoyrittäjä Mika Latvakoski lahjoitti ambulanssin Ukrainaan

"Auto on heti valmis ajoon, kun se pääsee pe­ril­le" – ro­va­nie­me­läi­nen en­si­hoi­to­yrit­tä­jä Mika Lat­va­kos­ki lah­joit­ti am­bu­lans­sin Uk­rai­naan

14.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Suomi lahjoittaa käyttämättömäksi jääviä koronarokotteita kehittyville maille

Suomi lah­joit­taa käyt­tä­mät­tö­mäk­si jääviä ko­ro­na­ro­kot­tei­ta ke­hit­ty­vil­le maille

09.09.2021 15:43
Kemiläinen partiolaisten lippukunnan johtaja yllätettiin: tuikitarpeellinen retki-varuste saatiin lahjoituksena varastetun tilalle

Ke­mi­läi­nen par­tio­lais­ten lip­pu­kun­nan johtaja yl­lä­tet­tiin: tui­ki­tar­peel­li­nen ret­ki-va­rus­te saatiin lah­joi­tuk­se­na va­ras­te­tun tilalle

16.12.2020 15:28
Likiliike lahjoitti 2 000 eurolla lahjakortteja päiväkeskukselle

Li­ki­lii­ke lah­joit­ti 2 000 eurolla lah­ja­kort­te­ja päi­vä­kes­kuk­sel­le

09.12.2020 15:32
70-vuotias Risto Ikäheimo lahjoittaa 70 ruokakoria vähävaraisille perheille

70-vuo­tias Risto Ikä­hei­mo lah­joit­taa 70 ruo­ka­ko­ria vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le

02.12.2020 09:12 1
Martat kerää astioita opiskelijoille – etenkin kattiloille ja paistinpannuille kova kysyntä

Martat kerää as­tioi­ta opis­ke­li­joil­le – etenkin kat­ti­loil­le ja pais­tin­pan­nuil­le kova kysyntä

12.08.2020 16:03
Korona kirvoitti Lions Club Tornio-Pudaksen tekemään 18 000 euron sijoituksen tehohoitoon – Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai lahjaksi hengityslaitteiston

Korona kir­voit­ti Lions Club Tor­nio-Pu­dak­sen te­ke­mään 18 000 euron si­joi­tuk­sen te­ho­hoi­toon – Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri sai lah­jak­si hen­gi­tys­lait­teis­ton

09.07.2020 18:00
Tilaajille
Mikael Gröhnin perhe ja yritykset lahjoittivat jouluiloa sadoille rovaniemeläisille

Mikael Gröhnin perhe ja yri­tyk­set lah­joit­ti­vat jou­lu­iloa sa­doil­le ro­va­nie­me­läi­sil­le

19.12.2019 10:41