Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kuopio
Rovaniemeläisen Liisa-Maija Raution kultajuna perillä Kuopiossa - "On tämä iso asia ja tosi hieno matka"

Ro­va­nie­me­läi­sen Lii­sa-Mai­ja Raution kul­ta­ju­na perillä Kuo­pios­sa - "On tämä iso asia ja tosi hieno matka"

04.10.2021 19:30
Tilaajille
KemTU:n Ronny Brännkärr kauhoi SM-mitaliketjulle jatkoa, 100 metrin vapaauinnista tuli hopeaa

KemTU:n Ronny Bränn­kärr kauhoi SM-mi­ta­li­ket­jul­le jatkoa, 100 metrin va­paa­uin­nis­ta tuli hopeaa

19.06.2021 20:29
Tilaajille

Toto75-vih­je: Ver­mos­sa ja Kuo­pios­sa lauan­tai­na superia radalla ja pelissä

12.03.2021 11:30
Tilaajille
Kuopion miekkaiskun tekijä sai elinkautisen murhasta ja 20 murhan yrityksestä – Nyt 26-vuotias Joel Marin passitetaan Kuopion vankilaan

Kuopion miek­ka­is­kun tekijä sai elin­kau­ti­sen mur­has­ta ja 20 murhan yri­tyk­ses­tä – Nyt 26-vuo­tias Joel Marin pas­si­te­taan Kuopion van­ki­laan

13.11.2020 14:33
Kuopion miekkaiskun oikeudenkäynti alkoi – "Minä olisin yrittänyt seuraavaksi käydä vahtimestarin kimppuun tai ihan kenen vaan kenet olisin löytänyt"

Kuopion miek­ka­is­kun oi­keu­den­käyn­ti alkoi – "Minä olisin yrit­tä­nyt seu­raa­vak­si käydä vah­ti­mes­ta­rin kimp­puun tai ihan kenen vaan kenet olisin löy­tä­nyt"

08.09.2020 09:58
Oulun ja Kuopion välinen junayhteys valittiin yhdeksi Euroopan kauneimmista reiteistä – Suomalaiset ihmettelevät the Guardianin valintaa, kun taas turistit ylistävät matkan maisemia

Oulun ja Kuopion välinen ju­na­yh­teys va­lit­tiin yhdeksi Eu­roo­pan kau­neim­mis­ta rei­teis­tä – Suo­ma­lai­set ih­met­te­le­vät the Guar­dia­nin va­lin­taa, kun taas tu­ris­tit ylis­tä­vät matkan mai­se­mia

18.07.2020 19:22
Tilaajille
Kuopion kouluhyökkäyksen esitutkinta on valmis ja juttu on siirtynyt syyttäjälle – Mikä sai nuoren miehen hyökkäämään luokkahuoneessa raa'asti sapelilla?

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­sen esi­tut­kin­ta on valmis ja juttu on siir­ty­nyt syyt­tä­jäl­le – Mikä sai nuoren miehen hyök­kää­mään luok­ka­huo­nees­sa raa'as­ti sa­pe­lil­la?

08.05.2020 20:50

HS: Kuopion tur­ma­bus­sin kul­jet­ta­jaa vastaan nos­tet­tiin syyt­teet 18 tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta

02.04.2020 14:17
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tekikö KHO ym­pä­ris­tö­mo­kan Kuo­pios­sa?

24.02.2020 08:34
Tilaajille
Kuopion koulusurman syytteennosto lykkääntyi puolella vuodella – Krp on yhä vaitonainen miekkamiehen motiiveista

Kuopion kou­lu­sur­man syyt­teen­nos­to lyk­kään­tyi puo­lel­la vuo­del­la – Krp on yhä vai­to­nai­nen miek­ka­mie­hen mo­tii­veis­ta

18.02.2020 13:27
Kuopiossa neljä kuolonuhria vaatinut bussiturma syy­te­har­kin­taan – linja-autoa kuljettanutta lappilaismiestä epäillään useista rikoksista

Kuo­pios­sa neljä kuo­lon­uh­ria vaa­ti­nut bus­si­tur­ma syy­te­har­kin­taan – lin­ja-au­toa kul­jet­ta­nut­ta lap­pi­lais­mies­tä epäil­lään useista ri­kok­sis­ta

10.01.2020 13:45
Kuopion koulusurmaa tutkitaan myös törkeänä henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna — Tutkinnanjohtaja: Tulipalo sytytettiin hyökkäysluokassa

Kuopion kou­lu­sur­maa tut­ki­taan myös tör­keä­nä henkeen ja ter­vey­teen koh­dis­tu­van ri­kok­sen val­mis­te­lu­na — Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin hyök­käys­luo­kas­sa

14.10.2019 12:46
Tutkinnanjohtaja: Kuopion väkivallanteko muistuttaa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kuitenkaan terroristista tarkoitusta"

Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Kuopion vä­ki­val­lan­te­ko muis­tut­taa Turun iskua — "En usko, että Kuopion iskuun liittyy kui­ten­kaan ter­ro­ris­tis­ta tar­koi­tus­ta"

04.10.2019 11:21
Kuopion kouluhyökkääjä on vangittu epäiltynä murhasta ja murhan yrityksistä – miestä ei näytetty medialle edes videolta

Kuopion kou­lu­hyök­kää­jä on van­git­tu epäil­ty­nä mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä – miestä ei näy­tet­ty me­dial­le edes vi­deol­ta

04.10.2019 10:32
Kuopion kouluhyökkäyksestä epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkoi — Hyökkäyksestä epäiltyä ei salissa näkynyt edes videoyhteydellä

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkoi — Hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä ei salissa näkynyt edes vi­deo­yh­tey­del­lä

04.10.2019 09:53
Kuopion iskusta epäillyn vangitsemisoikeudenkäynti alkaa tänään – epäilty on videoyhteyden päässä sairaalasta

Kuopion iskusta epäil­lyn van­git­se­mis­oi­keu­den­käyn­ti alkaa tänään – epäilty on vi­deo­yh­tey­den päässä sai­raa­las­ta

04.10.2019 06:00
Pääministeri Antti Rinne vierailee Kuopiossa perjantaina

Pää­mi­nis­te­ri Antti Rinne vie­rai­lee Kuo­pios­sa per­jan­tai­na

03.10.2019 15:47
Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä miestä esitetään vangittavaksi – Oikeus käsittelee asiaa perjantaina

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­ses­tä epäil­tyä miestä esi­te­tään van­git­ta­vak­si – Oikeus kä­sit­te­lee asiaa per­jan­tai­na

03.10.2019 16:46
Kuopion iskusta epäillyn ex-luokkakaveri: "Häntä pidettiin erikoisena tyyppinä, jonka vuoksi häntä vieroksuttiin"

Kuopion iskusta epäil­lyn ex-luok­ka­ka­ve­ri: "Häntä pi­det­tiin eri­koi­se­na tyyp­pi­nä, jonka vuoksi häntä vie­rok­sut­tiin"

02.10.2019 21:01
Kuopion iskussa kuollut oli Ukrainan kansalainen – vuonna 1996 syntynyt nainen tuli Kuopioon opiskelemaan pari vuotta sitten

Kuopion iskussa kuollut oli Uk­rai­nan kan­sa­lai­nen – vuonna 1996 syn­ty­nyt nainen tuli Kuo­pioon opis­ke­le­maan pari vuotta sitten

02.10.2019 19:39