Suunnistus
Viimeisin tunti

Suomi viides EM-sprint­ti­ras­tien avauk­ses­sa Sveit­sis­sä

20:50
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Tak­ti­nen pe­li­kir­ja rat­kai­see EM-ras­tien uudessa ki­sa­muo­dos­sa

03:57
Tilaajille
Kuukausi

Venla Tau­la­vuo­rel­la hyvä avaus suun­nis­tuk­sen vies­ti­lii­gas­sa

10.05.2021 16:09
Tilaajille

Ee­va-Lii­na Ojanaho kah­dek­sas suun­nis­ta­jien maas­to­tes­tis­sä

08.05.2021 16:39
Tilaajille

Ee­va-Lii­na Ojanaho kak­ko­nen Espoon kat­sas­tus­ki­sas­sa

07.05.2021 22:00
Tilaajille

Posion ja Kuu­sa­mon Fin5-jär­jes­te­lyt hyvässä vauh­dis­sa

04.05.2021 19:21
Tilaajille

Äidin askel nousee ri­va­kas­ti – Ou­lu­lais­läh­töi­nen maa­jouk­kue­suun­nis­ta­ja Sofia Haa­ja­nen, 34, näyttää esi­merk­kiä, ettei äitiys ole este ur­hei­lul­le kan­sain­vä­li­sel­lä huip­pu­ta­sol­la

30.04.2021 18:58
Tilaajille

Ko­ro­na­piik­ki käteen ja Tshek­kiin lei­ril­le – Polven jän­ne­vai­vaa talven potenut Olli Ojanaho ra­ken­taa rau­has­sa MM-ki­sa­kun­toa

27.04.2021 19:30 3
Tilaajille

Suun­nis­ta­jat EM-ras­teil­le ilman kan­sain­vä­li­siä näyt­tö­jä

20.04.2021 19:55
Tilaajille

Viron suun­nis­tus­maa­jouk­kueen pää­val­men­ta­ja­na aloit­ta­nut Ol­li-Mar­kus Tai­vai­nen tähtää itsekin ur­hei­li­ja­na vielä ar­vo­ki­soi­hin

20.04.2021 19:15
Tilaajille

Täy­si­kuu korvaa yöt­tö­män yön Na­pa­pii­ri-Ju­ko­las­sa – Tois­ta­mi­seen siir­ret­ty maail­man suurin suun­nis­tus­ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään elo­kuus­sa Ro­va­nie­mel­lä

15.04.2021 13:34 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men Jukolan viesti siirtyy elo­kuul­le – Ta­voit­tee­na jär­jes­tää täy­si­mää­räi­nen Jukola, jos vi­ran­omai­set sen suovat

15.04.2021 15:17 3
Tilaajille
Vanhemmat

Päätös Na­pa­pii­ri-Ju­ko­lan ajan­koh­das­ta 16. huh­ti­kuu­ta

13.04.2021 10:02 1
Tilaajille

Suunta 2000 Olavi Ho­lo­pai­sen joh­dol­la kohti MM-ki­so­ja

18.02.2021 14:30
Tilaajille

Yle näyttää suun­nis­tuk­sen suur­ta­pah­tu­mat

05.02.2021 14:59
Tilaajille

Tiomila joutuu väis­te­le­mään pan­de­miaa ainakin syksyyn

04.02.2021 07:54

Lapin suun­nis­tus­vä­ki val­mis­tau­tuu su­per­ke­sään

29.01.2021 11:19
Tilaajille

Ou­nas­vaa­ran Hiih­to­seu­ra suun­nis­tuk­sen SM-pis­teis­sä 12:s

14.12.2020 16:05
Tilaajille

Marika Teini vaihtaa SK Poh­jan­täh­den Kalevan Rastiin

26.11.2020 16:53
Tilaajille

Yl­läk­sen suun­nis­tus­viik­ko saa jatkoa ensi kesänä - Ko­ro­na­ke­sä­nä osal­lis­tu­jia oli jo yli 800, kasvua odo­te­taan

19.11.2020 21:32
Tilaajille