Kotimaan matkailu
Viimeisin 4 tuntia
Millainen kuva meistä annetaan maailmalle
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Mil­lai­nen kuva meistä an­ne­taan maail­mal­le

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Matkailijat hyppäsivät höyrylaivoihin sisävesillä 1920-luvulla – Suomi alkoi matkustaa toden teolla vasta 50 vuotta sitten, kun pakettimatkat yleistyivät

Mat­kai­li­jat hyp­pä­si­vät höy­ry­lai­voi­hin si­sä­ve­sil­lä 1920-lu­vul­la – Suomi alkoi mat­kus­taa toden teolla vasta 50 vuotta sitten, kun pa­ket­ti­mat­kat yleis­tyi­vät

26.08.2020 07:00 0
Tilaajille
"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu räjähtävän" – kaikissa kotimaan lomakohteissa ei ole tarpeeksi henkilöstöä pitämään palveluja ja paikkoja kunnossa

"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu rä­jäh­tä­vän" – kai­kis­sa ko­ti­maan lo­ma­koh­teis­sa ei ole tar­peek­si hen­ki­lös­töä pi­tä­mään pal­ve­lu­ja ja paik­ko­ja kun­nos­sa

26.07.2020 07:00 0
Tilaajille
"Viime kesänä ihmiset vielä miettivät, uskaltaako niissä nukkua" – Riippumatot ovat tämän kesän myyntihitti

"Viime kesänä ihmiset vielä miet­ti­vät, us­kal­taa­ko niissä nukkua" – Riip­pu­ma­tot ovat tämän kesän myyn­ti­hit­ti

25.07.2020 18:30 1
Tilaajille
Kaikki haluavat nyt Kilpisjärvelle – Kylän vuodepaikat ovat täynnä yö toisensa jälkeen

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

17.07.2020 19:59 3
Tilaajille
Valtio satsaa retkeilykohteiden kunnostukseen miljoonia euroja kreivin aikaan
Pääkirjoitus

Valtio satsaa ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen mil­joo­nia euroja kreivin aikaan

16.07.2020 18:23 1
Tilaajille
Eevi Rantamäki aikoi Kroatian lämpöön mutta päätyikin Rovaniemen jäähalliin – Vaikka moni reissaa nyt Suomessa omalla autolla, huoltoasemilla on hiljaista

Eevi Ran­ta­mä­ki aikoi Kroa­tian lämpöön mutta pää­tyi­kin Ro­va­nie­men jää­hal­liin – Vaikka moni reissaa nyt Suo­mes­sa omalla au­tol­la, huol­to­ase­mil­la on hil­jais­ta

15.07.2020 07:00 0
Tilaajille
Koronan jälkeisessä matkailukisassa pärjääminen vaatii Lapin matkailulta saumatonta yhteistyökykyä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koronan jäl­kei­ses­sä mat­kai­lu­ki­sas­sa pär­jää­mi­nen vaatii Lapin mat­kai­lul­ta sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­ky­kyä

05.07.2020 13:26 0
Tilaajille
Lapin kesä vetää väkeä – Korona innostaa liikkumaan luonnossa ja matkailuyrittäjät pohjoisessa Lapissa uskovat alueen vetovoimaan

Lapin kesä vetää väkeä – Korona in­nos­taa liik­ku­maan luon­nos­sa ja mat­kai­lu­yrit­tä­jät poh­joi­ses­sa Lapissa uskovat alueen ve­to­voi­maan

02.07.2020 06:30 0
Tilaajille