Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kotimaan matkailu

Ke­sä­mat­kai­lu vetää Levillä – ak­ti­vi­teet­tien osalta kasvua yli 50 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

08.09.2021 19:59
Tilaajille

Ko­ti­maan­mat­kai­lus­sa ri­kot­tiin hei­nä­kuus­sa en­nä­tyk­siä myös Ro­va­nie­mel­lä – "Tänä kesänä löy­det­tiin ho­tel­lit ja kau­pun­ki­mai­sem­mat Lapin koh­teet"

26.08.2021 16:08
Tilaajille

El­py­mi­sen merk­ke­jä mat­kai­lun saralla – Ro­va­nie­mel­lä ma­joi­tut­tu tänä kesänä enemmän kuin vuosi sitten

24.08.2021 15:00 1
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ti­lai­sin retken Sokliin

28.07.2021 07:00
Tilaajille

Mökkien vuok­raa­mi­ses­sa teh­tail­laan taas en­nä­tyk­siä – Elokuun alussa jo ruuh­kaa, mutta kesän lopussa on aukko täy­tet­tä­vä­nä

26.07.2021 14:49
Tilaajille

Ka­ri­gas­nie­mel­lä eletään rajan eh­doil­la – Poh­joi­sen kau­neu­den löy­tä­neet ko­ti­maan­mat­kai­li­jat tuovat koronan ku­rit­ta­maan kylään elämää

17.07.2021 06:00
Tilaajille

VR uusii yö­ju­nien­sa ka­lus­toa lä­hi­vuo­si­na vas­tauk­se­na li­sään­ty­nee­seen ko­ti­maan mat­kai­luun – "Han­kin­ta pa­ran­taa myös mat­kus­tus­mu­ka­vuut­ta"

06.07.2021 21:39 1
Tilaajille
Kolumni

Helmiä maan­tei­den var­sil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mi­hin­käs sitä lo­ma­mat­kal­le?

03.07.2021 07:00
Tilaajille

Lokakuu nousi yl­lät­täen suo­si­tuk­si mat­kai­lu­kuu­kau­dek­si Levillä – Kesällä hiih­to­kes­kuk­ses­sa ra­ken­ne­taan uusi huol­to­hal­li ja ke­hi­te­tään toi­min­to­ja

21.05.2021 13:31
Tilaajille

Oletko ko­keil­lut ret­riit­tiä? Yhä useampi hakee lo­mal­taan hy­vin­voin­tia ja hen­kis­tä kasvua – täl­lais­ta toi­min­taa Kirsi Salo aikoo siirtää Ko­lum­bias­ta ja Ita­lias­ta Suomeen

28.12.2020 10:10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Toinen aalto uhkaa viedä Lapin mat­kai­lul­ta ko­ti­mai­set­kin tal­vi­tu­ris­tit

26.11.2020 16:27 5
Tilaajille

Luk­sus­lo­ma odottaa jouluna vuok­ra­mö­kil­lä yhä useam­paa – viiden päivän mök­ki­vuok­ra vaih­te­lee 200 eurosta 4 000 euroon

25.11.2020 08:00
Tilaajille

Korona toi mat­kai­lul­le hy­vää­kin – Syr­jäi­set kult­tuu­ri- ja luon­to­koh­teet ke­rä­si­vät uutta nuorta ylei­söä: "Nyt pitää lu­nas­taa ne odo­tuk­set, joita mat­kai­li­joil­la on"

18.11.2020 08:00
Tilaajille

Elokuu oli Lapissa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas – ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den osalta

24.09.2020 12:56 1
Tilaajille
Kolumni

Mil­lai­nen kuva meistä an­ne­taan maail­mal­le

21.09.2020 06:00
Tilaajille

Mat­kai­li­jat hyp­pä­si­vät höy­ry­lai­voi­hin si­sä­ve­sil­lä 1920-lu­vul­la – Suomi alkoi mat­kus­taa toden teolla vasta 50 vuotta sitten, kun pa­ket­ti­mat­kat yleis­tyi­vät

26.08.2020 07:00
Tilaajille

"Väkeä on niin paljon, että paikka tuntuu rä­jäh­tä­vän" – kai­kis­sa ko­ti­maan lo­ma­koh­teis­sa ei ole tar­peek­si hen­ki­lös­töä pi­tä­mään pal­ve­lu­ja ja paik­ko­ja kun­nos­sa

26.07.2020 07:00
Tilaajille

"Viime kesänä ihmiset vielä miet­ti­vät, us­kal­taa­ko niissä nukkua" – Riip­pu­ma­tot ovat tämän kesän myyn­ti­hit­ti

25.07.2020 18:30 1
Tilaajille

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

18.07.2020 09:29 3
Tilaajille