Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Konsertit
Muistatko, kun Oulussa järjestettiin stadionkeikkoja? Yhden esiintyjäksi buukattiin Lynyrd Skynyrd  – ja pian koko konsertti oli vaakalaudalla

Muis­tat­ko, kun Oulussa jär­jes­tet­tiin sta­dion­keik­ko­ja? Yhden esiin­ty­jäk­si buu­kat­tiin Lynyrd Skynyrd – ja pian koko kon­sert­ti oli vaa­ka­lau­dal­la

12.09.2023 17:30
Tilaajille
Harri Kuusijärvi loi ilmiömäistä uraa, vaikka harmonikka ei taipunut hänen tahtoonsa – Pellon Lankojärvellä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

Harri Kuu­si­jär­vi loi il­miö­mäis­tä uraa, vaikka har­mo­nik­ka ei tai­pu­nut hänen tah­toon­sa – Pellon Lan­ko­jär­vel­lä syntyi viimein soitin, joka tuntuu omalta

03.07.2023 20:09 4
Tilaajille
Summertime Blues tuo rytmirikasta kotimaista bluesia viikonlopun viettoon Rovaniemellä

Sum­mer­ti­me Blues tuo ryt­mi­ri­kas­ta ko­ti­mais­ta bluesia vii­kon­lo­pun viet­toon Ro­va­nie­mel­lä

09.06.2023 14:00
Tilaajille
Rovaniemen Simerock julkaisi aikataulunsa – ohjelmassa tänä vuonna myös Käärijän fanitapaaminen

Ro­va­nie­men Si­me­rock jul­kai­si ai­ka­tau­lun­sa – oh­jel­mas­sa tänä vuonna myös Kää­ri­jän fa­ni­ta­paa­mi­nen

08.06.2023 19:16
Tilaajille

Kii­tos­ten vuoro kon­ser­teis­sa

24.05.2023 19:48
Oululaislähtöinen Yona tuntee olonsa kotoisaksi Pohjois-Suomessa – artisti esiintyy yhdessä Meri-Lapin jousikvartetin kanssa Kemissä ja Torniossa

Ou­lu­lais­läh­töi­nen Yona tuntee olonsa ko­toi­sak­si Poh­jois-Suo­mes­sa – ar­tis­ti esiin­tyy yhdessä Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kanssa Kemissä ja Tor­nios­sa

22.03.2023 18:00
Mezzosopraano Virpi Räisäsen työmatka Kemiin tyssäsi lumipenkkaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agentuurilta, ja äkkilähtö Berliiniin palkittiin bravo-huudoin

Mez­zo­sop­raa­no Virpi Räi­sä­sen työ­mat­ka Kemiin tyssäsi lu­mi­penk­kaan ja kaikki näytti menevän pieleen – sitten tuli soitto agen­tuu­ril­ta, ja äk­ki­läh­tö Ber­lii­niin pal­kit­tiin bra­vo-huu­doin

27.02.2023 17:30
Tilaajille
Slaavilaista melankoliaa ja suomalaisia marsseja – kemijärveläiset muusikot ja musiikin harrastajat järjestävät yhteiskonsertin ukrainalaispakolaisten tukemiseksi

Slaa­vi­lais­ta me­lan­ko­liaa ja suo­ma­lai­sia mars­se­ja – ­ke­mi­jär­ve­läi­set muu­si­kot ja mu­sii­kin har­ras­ta­jat jär­jes­tä­vät yh­teis­kon­ser­tin uk­rai­na­lais­pa­ko­lais­ten tu­ke­mi­sek­si

23.02.2023 08:00
Tilaajille
Haltin häihin Hannikaisen baarin kautta – lauluyhtyeet Kvarttia vailla ja Laudi konsertoivat yhdessä Korundissa

Haltin häihin Han­ni­kai­sen baarin kautta – lau­lu­yh­tyeet Kvart­tia vailla ja Laudi kon­ser­toi­vat yhdessä Ko­run­dis­sa

09.02.2023 15:00
Tilaajille
Konserttiarvio: Lapin Sotilassoittokunnan kapellimestarin Jarkko Aaltosen sovitus Gustav Holstin Planeetoista oli onnistunut ja sävykäs kokonaiselämys

Kon­sert­tiar­vio: Lapin So­ti­las­soit­to­kun­nan ka­pel­li­mes­ta­rin Jarkko Aal­to­sen sovitus Gustav Holstin Pla­nee­tois­ta oli on­nis­tu­nut ja sävykäs ko­ko­nais­elä­mys

03.02.2023 15:24
Tilaajille
Muistoja Särestöstä – pianisti Paavali Jumppanen esiintyy Korundissa Reidar Särestöniemen inspiroimana

Muis­to­ja Sä­res­tös­tä – pia­nis­ti Paavali Jump­pa­nen esiin­tyy Ko­run­dis­sa Reidar Sä­res­tö­nie­men ins­pi­roi­ma­na

06.01.2023 06:00
Tilaajille
"Ilmoitin heti, että minä tulen!" - Meri-Lapin jousikvartetin konserteissa kuullaan serbialais-hollantilaisen viulutaiteilija Julija Hartigin kädenjälkeä

"Il­moi­tin heti, että minä tulen!" - Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kon­ser­teis­sa kuul­laan ser­bia­lais-hol­lan­ti­lai­sen viu­lu­tai­tei­li­ja Julija Har­ti­gin kä­den­jäl­keä

25.11.2022 16:02
Sole Azul -yhtye keikkailee sähköautolla ympäri Lappia – Jazzliiton pilottikiertueilla mitataan ilmastovakutuksia

Sole Azul -yhtye keik­kai­lee säh­kö­au­tol­la ympäri Lappia – Jazz­lii­ton pi­lot­ti­kier­tueil­la mi­ta­taan il­mas­to­va­ku­tuk­sia

04.08.2022 13:58
Tilaajille
Mene vaikka tänne: Jazzia ja bluesia Korundista Kivitaipaleelle

Mene vaikka tänne: Jazzia ja bluesia Ko­run­dis­ta Ki­vi­tai­pa­leel­le

02.08.2022 15:29
Tilaajille
Arvio: Syviä syntyjä ja luonnollisia ääniä – loistelias mezzosorpaano Virpi Räisänen ja Helsingin kamariorkesteri esiintyivät Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa Ukko-Luostolla yhdessä luonnon kanssa

Arvio: Syviä syntyjä ja luon­nol­li­sia ääniä – lois­te­lias mez­zo­sor­paa­no Virpi Räi­sä­nen ja Hel­sin­gin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi­vät Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa Uk­ko-Luos­tol­la yhdessä luonnon kanssa

31.07.2022 14:59 1
Tilaajille
Satavuotias Polyteknikkojen Orkesteri vieraili Espoosta ensimmäistä kertaa Luostolla, mutta ei ihan onnistunut vakuuttamaan suttuisella hittikimarallaan

Sa­ta­vuo­tias Po­ly­tek­nik­ko­jen Or­kes­te­ri vie­rai­li Es­poos­ta en­sim­mäis­tä kertaa Luos­tol­la, mutta ei ihan on­nis­tu­nut va­kuut­ta­maan sut­tui­sel­la hit­ti­ki­ma­ral­laan

29.07.2022 16:47
Tilaajille
Muusikko Lasse Ylitalon muistoa kunnioitetaan pihakonsertilla Pellossa

Muu­sik­ko Lasse Yli­ta­lon muistoa kun­nioi­te­taan pi­ha­kon­ser­til­la Pel­los­sa

26.07.2022 12:13 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Disneystä maailmansotaan – kamarikonsertissa tunteet nousivat pintaan

Kon­sert­tiar­vio: Dis­neys­tä maail­man­so­taan – ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa tunteet nou­si­vat pintaan

08.04.2022 11:51
Tilaajille

Arvio: Elävän ka­ma­ri­mu­sii­kin Brahms-herk­kua

13.02.2022 12:26 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Keskitalven vaihtolämpöiset puhallintuulet

Kon­sert­tiar­vio: Kes­ki­tal­ven vaih­to­läm­pöi­set pu­hal­lin­tuu­let

02.02.2022 11:00
Tilaajille