Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Kolumni: Mikä on metsä?

Hiihto: Tor­nio­lai­nen 19-vuo­tias Niko Anttola va­lit­tiin Suomen MM-jouk­kuee­seen Pla­ni­caan – mukana kaik­kiaan 17 hiih­tä­jää

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Konsertit
Konserttiarvio: Lapin Sotilassoittokunnan kapellimestarin Jarkko Aaltosen sovitus Gustav Holstin Planeetoista oli onnistunut ja sävykäs kokonaiselämys

Kon­sert­tiar­vio: Lapin So­ti­las­soit­to­kun­nan ka­pel­li­mes­ta­rin Jarkko Aal­to­sen sovitus Gustav Holstin Pla­nee­tois­ta oli on­nis­tu­nut ja sävykäs ko­ko­nais­elä­mys

03.02.2023 15:24
Tilaajille
Muistoja Särestöstä – pianisti Paavali Jumppanen esiintyy Korundissa Reidar Särestöniemen inspiroimana

Muis­to­ja Sä­res­tös­tä – pia­nis­ti Paavali Jump­pa­nen esiin­tyy Ko­run­dis­sa Reidar Sä­res­tö­nie­men ins­pi­roi­ma­na

06.01.2023 06:00
Tilaajille
"Ilmoitin heti, että minä tulen!" - Meri-Lapin jousikvartetin konserteissa kuullaan serbialais-hollantilaisen viulutaiteilija Julija Hartigin kädenjälkeä

"Il­moi­tin heti, että minä tulen!" - Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kon­ser­teis­sa kuul­laan ser­bia­lais-hol­lan­ti­lai­sen viu­lu­tai­tei­li­ja Julija Har­ti­gin kä­den­jäl­keä

25.11.2022 16:02
Sole Azul -yhtye keikkailee sähköautolla ympäri Lappia – Jazzliiton pilottikiertueilla mitataan ilmastovakutuksia

Sole Azul -yhtye keik­kai­lee säh­kö­au­tol­la ympäri Lappia – Jazz­lii­ton pi­lot­ti­kier­tueil­la mi­ta­taan il­mas­to­va­ku­tuk­sia

04.08.2022 13:58
Tilaajille
Mene vaikka tänne: Jazzia ja bluesia Korundista Kivitaipaleelle

Mene vaikka tänne: Jazzia ja bluesia Ko­run­dis­ta Ki­vi­tai­pa­leel­le

02.08.2022 15:29
Tilaajille
Arvio: Syviä syntyjä ja luonnollisia ääniä – loistelias mezzosorpaano Virpi Räisänen ja Helsingin kamariorkesteri esiintyivät Luosto soi! -festivaalin pääkonsertissa Ukko-Luostolla yhdessä luonnon kanssa

Arvio: Syviä syntyjä ja luon­nol­li­sia ääniä – lois­te­lias mez­zo­sor­paa­no Virpi Räi­sä­nen ja Hel­sin­gin ka­ma­ri­or­kes­te­ri esiin­tyi­vät Luosto soi! -fes­ti­vaa­lin pää­kon­ser­tis­sa Uk­ko-Luos­tol­la yhdessä luonnon kanssa

31.07.2022 14:59 1
Tilaajille
Satavuotias Polyteknikkojen Orkesteri vieraili Espoosta ensimmäistä kertaa Luostolla, mutta ei ihan onnistunut vakuuttamaan suttuisella hittikimarallaan

Sa­ta­vuo­tias Po­ly­tek­nik­ko­jen Or­kes­te­ri vie­rai­li Es­poos­ta en­sim­mäis­tä kertaa Luos­tol­la, mutta ei ihan on­nis­tu­nut va­kuut­ta­maan sut­tui­sel­la hit­ti­ki­ma­ral­laan

29.07.2022 16:47
Tilaajille
Muusikko Lasse Ylitalon muistoa kunnioitetaan pihakonsertilla Pellossa

Muu­sik­ko Lasse Yli­ta­lon muistoa kun­nioi­te­taan pi­ha­kon­ser­til­la Pel­los­sa

26.07.2022 12:13 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Disneystä maailmansotaan – kamarikonsertissa tunteet nousivat pintaan

Kon­sert­tiar­vio: Dis­neys­tä maail­man­so­taan – ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa tunteet nou­si­vat pintaan

08.04.2022 11:51
Tilaajille

Arvio: Elävän ka­ma­ri­mu­sii­kin Brahms-herk­kua

13.02.2022 12:26 1
Tilaajille
Konserttiarvio: Keskitalven vaihtolämpöiset puhallintuulet

Kon­sert­tiar­vio: Kes­ki­tal­ven vaih­to­läm­pöi­set pu­hal­lin­tuu­let

02.02.2022 11:00
Tilaajille
Rovaniemi Chamber Music Festival avautuu Vainottujen musiikilla

Ro­va­nie­mi Chamber Music Fes­ti­val avautuu Vai­not­tu­jen mu­sii­kil­la

25.01.2022 10:21
Tilaajille
Arvio: Puolivuosisataisen juhlavuoden erikoisintro

Arvio: Puo­li­vuo­si­sa­tai­sen juh­la­vuo­den eri­kois­int­ro

16.01.2022 13:35
Tilaajille
Koronatilanne muuttaa Särestön kamarikonserttien ohjelmaa

Ko­ro­na­ti­lan­ne muuttaa Sä­res­tön ka­ma­ri­kon­sert­tien oh­jel­maa

28.12.2021 14:59
Tilaajille
"Yhtäältä rakastan joulua, toisaalta olen aika kriittinen sen suhteen" – Jarkko Martikaisen joululauluissa soivat myös kipeät sävelet

"Yh­tääl­tä ra­kas­tan joulua, toi­saal­ta olen aika kriit­ti­nen sen suh­teen" – Jarkko Mar­ti­kai­sen jou­lu­lau­luis­sa soivat myös kipeät sävelet

17.12.2021 17:00
Tilaajille
Esiintyminen saa huilistin herkistymään – Särestön Kamarikonsertit juhlii 30-vuotista historiaa eri puolilla Lappia

Esiin­ty­mi­nen saa hui­lis­tin her­kis­ty­mään – ­Sä­res­tön Ka­ma­ri­kon­ser­tit juhlii 30-vuo­tis­ta his­to­riaa eri puo­lil­la Lappia

15.12.2021 18:14
Tilaajille
Poimintoja kulttuurista:  Ylitornion vankilassa toinen näyttely, Kemin historiallisessa museossa kuljeskelua luonnossa

Poi­min­to­ja kult­tuu­ris­ta: Yli­tor­nion van­ki­las­sa toinen näyt­te­ly, Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa kul­jes­ke­lua luon­nos­sa

08.12.2021 15:07
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Muu­si­koi­ta oli jälleen ilo seurata ja kuun­nel­la

26.11.2021 12:54
Tilaajille
Tuubakimalainen tuo leikittelevän ja osallistavan musiikkielämyksen kouluihin ja päiväkoteihin – ammattitasoisia musiikkielämyksiä viedään sellaisiin paikkoihin, missä niitä ei muuten olisi

Tuu­ba­ki­ma­lai­nen tuo lei­kit­te­le­vän ja osal­lis­ta­van mu­siik­ki­elä­myk­sen kou­lui­hin ja päi­vä­ko­tei­hin – am­mat­ti­ta­soi­sia mu­siik­ki­elä­myk­siä viedään sel­lai­siin paik­koi­hin, missä niitä ei muuten olisi

24.11.2021 07:00 2
Tilaajille
Kimmo Valtanen päätyi rovaniemeläisen Supperheadsin riveistä suomalaisen musiikkibisneksen näköalapaikalle

Kimmo Val­ta­nen päätyi ro­va­nie­me­läi­sen Sup­per­head­sin ri­veis­tä suo­ma­lai­sen mu­siik­ki­bis­nek­sen nä­kö­ala­pai­kal­le

17.11.2021 10:00
Tilaajille