Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Karhunmetsästys
Syksyllä päätyi saaliiksi 152 karhua – samalla päättyi nykymuotoinen karhunmetsästys

Syk­syl­lä päätyi saa­liik­si 152 karhua – samalla päättyi ny­ky­muo­toi­nen kar­hun­met­säs­tys

06.11.2023 09:38 3
Tilaajille
Karhunmetsästys jatkuu poronhoitoalueella entiseen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lopettanee kannanhoidollisen karhunpyynnin

Kar­hun­met­säs­tys jatkuu po­ron­hoi­to­alueel­la en­ti­seen tapaan – muualla maassa KHO:n linjaus lo­pet­ta­nee kan­nan­hoi­dol­li­sen kar­hun­pyyn­nin

04.11.2023 05:00 13
Tilaajille
KHO:n päätös tekee lopun kannanhoidollisesta petojahdista, mikä ennakoi petovahinkojen ja -vihan kasvua – toimivaa järjestelmää ei pitäisi tuhota
Pääkirjoitus

KHO:n päätös tekee lopun kan­nan­hoi­dol­li­ses­ta pe­to­jah­dis­ta, mikä ennakoi pe­to­va­hin­ko­jen ja -vihan kasvua – toi­mi­vaa jär­jes­tel­mää ei pitäisi tuhota

04.11.2023 05:00 9
Ei syytteitä Sotkamossa karhun raatelemaa metsästäjää ampuneille

Ei syyt­tei­tä Sot­ka­mos­sa karhun raa­te­le­maa met­säs­tä­jää am­pu­neil­le

22.09.2023 16:11
Ennen mies ja kitara -hommaa, nyt karhujen perässä liikutaan asiakseen, tuumaa rajavartija – tällainen oli valvontapäivä, jolloin liikkeellä olivat vain tosimetsästäjät

Ennen mies ja kitara -hom­maa, nyt kar­hu­jen perässä lii­ku­taan asiak­seen, tuumaa ra­ja­var­ti­ja – täl­lai­nen oli val­von­ta­päi­vä, jolloin liik­keel­lä olivat vain to­si­met­säs­tä­jät

02.09.2023 19:30
Tilaajille
Miehelle tuomio metsästysrikoksesta – ampui karhunaaraan, jota seurasi alle vuoden ikäinen pentu

Mie­hel­le tuomio met­säs­tys­ri­kok­ses­ta – am­pui kar­hu­naa­raan, jota seurasi alle vuoden ikäinen pentu

31.08.2023 12:20 3
Tilaajille
Karhunmetsästys päättyi läntisellä poronhoitoalueella – viides karhu kaadettiin Hyrynsalmella

Kar­hun­met­säs­tys päättyi län­ti­sel­lä po­ron­hoi­toa­lueel­la – ­vii­des karhu kaa­det­tiin Hy­ryn­sal­mel­la

27.08.2023 14:10
Tilaajille
Lapissa karhusaalismäärä pysynyt neljässä yksilössä – Ruotsissa karhu hyökännyt taas metsästäjien kimppuun

Lapissa kar­hu­saa­lis­mää­rä pysynyt nel­jäs­sä yk­si­lös­sä – Ruot­sis­sa karhu hyö­kän­nyt taas met­säs­tä­jien kimp­puun

25.08.2023 20:45
Tilaajille
Poliisi valvoi vesilintujen ja karhunmetsästyksen aloitusta – rikkeitä edellisvuotta vähemmän

Poliisi valvoi ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta – rik­kei­tä edel­lis­vuot­ta vä­hem­män

24.08.2023 15:52
Tilaajille
Sodankylässä, Sallassa ja Tervolassa on kaadettu jo karhuja – kaikki karhut olleet uroksia

So­dan­ky­läs­sä, Sal­las­sa ja Ter­vo­las­sa on kaa­det­tu jo karhuja – kaikki karhut olleet uroksia

23.08.2023 17:43 3
Tilaajille
Karhu hyökkäsi metsästäjien kimppuun Ljusdalissa Keski-Ruotsissa – yksi henkilöistä loukkaantui vakavasti

Karhu hyök­kä­si met­säs­tä­jien kimp­puun Ljus­da­lis­sa Kes­ki-Ruot­sis­sa – yksi hen­ki­löis­tä louk­kaan­tui va­ka­vas­ti

21.08.2023 19:14 1
Tilaajille
Karhunmetsästys alkoi Ruotsin Norrbottenissa maanantaina

Kar­hun­met­säs­tys alkoi Ruotsin Norr­bot­te­nis­sa maa­nan­tai­na

21.08.2023 10:32
Tilaajille
Sodankylässä kaadettiin karhu pyynnin ensimmäisenä päivänä

So­dan­ky­läs­sä kaa­det­tiin karhu pyynnin en­sim­mäi­se­nä päivänä

21.08.2023 20:18 3
Tilaajille
Vesilintujen ja karhun metsästyskausi alkaa tänään – poronhoitoalueen kiintiö on 50 karhua

Ve­si­lin­tu­jen ja karhun met­säs­tys­kau­si alkaa tänään – po­ron­hoi­to­alueen kiintiö on 50 karhua

20.08.2023 11:06
Poronhoitoalueella saa syksyllä metsästää enintään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 karhulla

Po­ron­hoi­to­alueel­la saa syk­syl­lä met­säs­tää enin­tään 50 karhua – kiintiö pieneni 20 kar­hul­la

19.05.2023 16:17 6
Tilaajille
Poronhoitoalueella saatiin saaliiksi yhteensä 61 karhua – Lapissa karhuja kaadettiin eniten Inarissa

Po­ron­hoi­to­alueel­la saatiin saa­liik­si yh­teen­sä 61 karhua – Lapissa karhuja kaa­det­tiin eniten Ina­ris­sa

01.11.2022 13:06 1
Tilaajille
Kolarissa ja Sodankylässä kaadettiin viikonloppuna kaksi karhua

Ko­la­ris­sa ja So­dan­ky­läs­sä kaa­det­tiin vii­kon­lop­pu­na kaksi karhua

25.09.2022 14:19 1
Tilaajille
Karhunpentu ammuttiin Pohjois-Kuusamossa – tapauksessa kolme epäiltyä, rajavartiolaitos tutkii

Kar­hun­pen­tu am­mut­tiin Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – ta­pauk­ses­sa kolme epäil­tyä, ra­ja­var­tio­lai­tos tutkii

08.09.2022 12:48 2
Tilaajille
Vesilintujen ja karhunmetsästys alkoi – valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä

Ve­si­lin­tu­jen ja kar­hun­met­säs­tys alkoi – val­von­nas­sa ha­vai­tut rikkeet olivat vä­häi­siä

23.08.2022 17:15 1
Tilaajille
Karhuja kaatui jo lauantaina – poliisi suorittaa tehostettua erävalvontaa metsästyskauden avausviikonloppuna

Karhuja kaatui jo lauan­tai­na – poliisi suo­rit­taa te­hos­tet­tua erä­val­von­taa met­säs­tys­kau­den avaus­vii­kon­lop­pu­na

20.08.2022 19:30 4
Tilaajille