Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Yleisurheilu: EM-ki­so­jen ohjelma ja tv-ajat

Kansliapäällikkö
Uusi haku valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi toi kovia nimiä myös ministeriön ulkopuolelta

Uusi haku val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kök­si toi kovia nimiä myös mi­nis­te­riön ul­ko­puo­lel­ta

18.11.2020 15:22
Ykkösvirkamiehen nimitystä on vatvottu jo yli vuoden ajan, eikä loppua näy – valtiovarainministeriö laittoi viran uudelleen haettavaksi

Yk­kös­vir­ka­mie­hen ni­mi­tys­tä on vat­vot­tu jo yli vuoden ajan, eikä loppua näy – val­tio­va­rain­mi­nis­te­riö laittoi viran uu­del­leen haet­ta­vak­si

28.10.2020 15:18
Rahaministeriön hikinen alkukesä – kansliapäällikön nimittäminen uhkaa venyä, vaikka budjetinteko painaa päälle

Ra­ha­mi­nis­te­riön hikinen al­ku­ke­sä – kans­lia­pääl­li­kön ni­mit­tä­mi­nen uhkaa venyä, vaikka bud­je­tin­te­ko painaa päälle

14.05.2020 20:13
Tilaajille
Selvitys voi lykätä rahaministeriön ykkösjohtajan valinnan pitkälle kesäkuuhun – "Tavoitteena saada selvitys valmiiksi juhannukseen mennessä"

Sel­vi­tys voi lykätä ra­ha­mi­nis­te­riön yk­kös­joh­ta­jan va­lin­nan pit­käl­le ke­sä­kuu­hun – "Ta­voit­tee­na saada sel­vi­tys val­miik­si ju­han­nuk­seen men­nes­sä"

06.05.2020 21:25
Näkökulma: Koronakriisi panee SDP:n ja keskustan suhteet lujille – kitkaa synnyttää myös kiista kansliapäälliköstä
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Ko­ro­na­krii­si panee SDP:n ja kes­kus­tan suhteet lujille – kitkaa syn­nyt­tää myös kiista kans­lia­pääl­li­kös­tä

29.04.2020 09:02
Analyysi: STM:n maskikohussa purkautuvat kansliapäällikkökisan jännitteet – Puoluetaustojen lisäksi törmäävät johtamistyylit

Ana­lyy­si: STM:n mas­ki­ko­hus­sa pur­kau­tu­vat kans­lia­pääl­lik­kö­ki­san jän­nit­teet – Puo­lue­taus­to­jen lisäksi tör­mää­vät joh­ta­mis­tyy­lit

24.04.2020 06:00
Tilaajille
Valtio-opin professori: Kansliapäällikön valinta avoimen poliittiseksi. Ministerin rooli on kuin kapteenilla laivassa.

Val­tio-opin pro­fes­so­ri: Kans­lia­pääl­li­kön valinta avoimen po­liit­ti­sek­si. Mi­nis­te­rin rooli on kuin kap­tee­nil­la lai­vas­sa.

23.04.2020 18:14
Valtiovarainministerin kansliapäällikön nimitystä ei saatu vieläkään tehtyä – virkaan on esitetty Päivi Nergiä, jota osa vastustaa

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin kans­lia­pääl­li­kön ni­mi­tys­tä ei saatu vie­lä­kään tehtyä – virkaan on esi­tet­ty Päivi Nergiä, jota osa vas­tus­taa

23.04.2020 15:10
Oikeuskanslerille viisi kantelua Maria Ohisalon kansliapäällikkönimityksestä - "Epäillään, että nimitys on tehty poliittisin perustein"

Oi­keus­kans­le­ril­le viisi kan­te­lua Maria Ohi­sa­lon kans­lia­pääl­lik­kö­ni­mi­tyk­ses­tä - "E­päil­lään, että nimitys on tehty po­liit­ti­sin pe­rus­tein"

10.02.2020 14:34
Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi pyrkivät kansanedustaja Juhana Vartiainen, alivaltiosihteeri Päivi Nerg ja ylijohtaja Leena Mörttinen.

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön kans­lia­pääl­li­kök­si pyr­ki­vät kan­san­edus­ta­ja Juhana Var­tiai­nen, ali­val­tio­sih­tee­ri Päivi Nerg ja yli­joh­ta­ja Leena Mört­ti­nen.

30.10.2019 15:37