Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaivokset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Har­haan­joh­ta­vaa vies­tin­tää

05.04.2020 20:05
Tilaajille
Lukijalta: Iso paha susi vai Robin Hood?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Iso paha susi vai Robin Hood?

23.10.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Soklia suun­ni­tel­laan ym­pä­ris­tö ja ihmiset huo­mioi­den

17.09.2019 12:40
Tilaajille
Lapista louhitaan malmeja, joista valmistetaan jokaisen taskuissa tärisevä kapistus

Lapista lou­hi­taan mal­me­ja, joista val­mis­te­taan jo­kai­sen tas­kuis­sa tä­ri­se­vä ka­pis­tus

30.08.2019 08:29
Tilaajille
Tunturin alta leijailee kullantuoksu – kanadalainen malminetsintäyhtiö on löytänyt kultaa Kaarestunturilta Sodankylästä

Tun­tu­rin alta lei­jai­lee kul­lan­tuok­su – ka­na­da­lai­nen mal­min­et­sin­tä­yh­tiö on löy­tä­nyt kultaa Kaa­res­tun­tu­ril­ta So­dan­ky­läs­tä

09.08.2019 07:30
Tilaajille
Yara hakee kahta vakituista työntekijää Soklin kaivoshankkeelle

Yara hakee kahta va­ki­tuis­ta työn­te­ki­jää Soklin kai­vos­hank­keel­le

05.08.2019 19:17
Tilaajille
Lappiin lapioidaan kasaa kaivoksia – kolme on jo toiminnassa ja useita on vireillä

Lappiin la­pioi­daan kasaa kai­vok­sia – kolme on jo toi­min­nas­sa ja useita on vi­reil­lä

03.08.2019 07:30
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­sen alulle panema kan­sa­lais­aloi­te kai­vos­lain muut­ta­mi­sek­si etenee edus­kun­taan

14.07.2019 19:21
Tilaajille
”Hyvä, että on töitä nuoremmille” – Pajalan kaivos juhli 1-vuotissynttäreitään ja saattaa palkata pian lisää työntekijöitä

”Hyvä, että on töitä nuo­rem­mil­le” – Pajalan kaivos juhli 1-vuo­tis­synt­tä­rei­tään ja saattaa palkata pian lisää työn­te­ki­jöi­tä

05.07.2019 19:58
Tilaajille

Kai­vok­sil­le isoja nos­to­tor­ne­ja – Kemin ja Kit­ti­län kai­vok­sil­le val­mis­tuu sata metriä korkeat mal­min­nos­to­tor­nit liu­ku­va­lu­tek­nii­kal­la

15.06.2019 07:00
Tilaajille
Pajalan kaivostoimintaa uhkaa keskeytys tai jopa loppuminen – Tapulin kaivoksen ja Kaunisvaaran rikastamon lupapäätökset saatetaan perua osittain

Pajalan kai­vos­toi­min­taa uhkaa kes­key­tys tai jopa lop­pu­mi­nen – Tapulin kai­vok­sen ja Kau­nis­vaa­ran ri­kas­ta­mon lu­pa­pää­tök­set saa­te­taan perua osit­tain

23.05.2019 11:45
Tilaajille

Soklin kai­vos­han­ke nos­tet­tiin jäistä: Tulossa jälleen uusi kan­nat­ta­vuus­sel­vi­tys, in­ves­toin­ti­pää­tös ai­kai­sin­taan 2021

16.04.2019 16:42
Tilaajille

Yara käyn­nis­tää uu­del­leen Soklin kai­vos­hank­keen tek­nis-ta­lou­del­li­set sel­vi­tyk­set

16.04.2019 11:32

Suomi hou­kut­taa kai­vosalan in­ves­toi­jia aiempaa vä­hem­män – arvio mal­mi­po­ten­tiaa­lis­ta heik­ke­ni

13.03.2019 13:13
Tilaajille
Ministeriö alkaa selvittää kaivoksiin liittyvien lakien toimivuutta ja uudistamisen tarvetta: uusi rahasto helpottaisi kaivosten ympäristötuhojen korjaamista

Mi­nis­te­riö alkaa sel­vit­tää kai­vok­siin liit­ty­vien lakien toi­mi­vuut­ta ja uu­dis­ta­mi­sen tar­vet­ta: uusi rahasto hel­pot­tai­si kai­vos­ten ym­pä­ris­tö­tu­ho­jen kor­jaa­mis­ta

22.02.2019 15:41
Tilaajille

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton Lapin piiri valitti Maw­so­nin mal­min­et­sin­näs­tä

18.02.2019 16:01
Tilaajille

Kes­kus­tan rat­kai­su kai­vos­ve­roon on erään­lai­nen kai­vos­ten kun­ta­ve­ro

05.02.2019 13:00
Tilaajille

Sakatin kaa­voi­tus käyn­nis­tyi So­dan­ky­läs­sä – Kai­vos­yh­tiö haluaa, että kaikkia kaavoja tehdään rinnan YVA-pro­ses­sin kanssa

30.01.2019 22:28
Tilaajille

Kai­vos­yh­tiö sel­vit­tää Kuu­sa­mon ja Posion ko­bolt­ti­esiin­ty­miä sähkön avulla

07.01.2019 13:03

Ter­ra­fa­men uraa­ni­lai­tos vii­väs­tyy, ja val­mis­te­lu voi mennä uusiksi – Sä­tei­ly­tur­va­kes­kuk­sen tur­val­li­suus­ar­vio on yhä kesken

04.01.2019 06:00
Tilaajille