Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Harhaanjohtavaa viestintää

Latitude tiedotti (4.2.) aloittavansa kairaukset maanomistajien luvilla Posiolla Maaninkavaaran, Sallan Oulangan Pattasojan sekä Kuusamon Kitkajoen Hangaslammen, Vilkaslammen ja Ollinsuon alueella. Yhtiön kairaustoiminnan ympäristö-, vesistö- ja sosiaaliset vaikutukset – erityisesti kairaukset uraanipitoisilla alueilla – voivat ulottua laajasti ”luvan antaneen kiinteistön” ulkopuolisille alueille.

Kaivoslain mukaan osallisuus- ja valitusoikeuden kannalta hankkeen asianosaisia ovat kaikki, joiden oikeuteen, etuuteen tai velvollisuuteen hankkeen vaikutukset voivat kohdistua. Nämä asianosaisten oikeudet sivuutetaan ”maanomistajan luvalla”, eikä viranomaisen päätöstä menettelyn lainmukaisuudesta ole haettu.