siitepöly: Koivun sii­te­pö­ly vaivaa jo La­pis­sa­kin, mutta voi­mak­kain vaihe on vielä edessä

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Soklia suun­ni­tel­laan ym­pä­ris­tö ja ihmiset huo­mioi­den

Näkökulma

Sokliin suunniteltua Yaran fosfaattikaivosta käsitellyt mielipidekirjoitus (LK 12.9.) sisälsi virheellisiä väittämiä, jotka haluamme oikaista.

Soklin kaivoksen toiminnot ja luvitus on suunniteltu niin, että Kemijoen ekologisen ja kemiallisen tilan luokitus ei heikkene nykyisestä. Kaivoksesta ei päästetä lietettä tai kiintoainesta Kemijokeen, vaan kiintoaines poistetaan ennen kuin vesi päästetään vesistöön. Sulfaatin määrä pidetään ympäristöluvan rajoissa, eikä se aiheuta pilaantumista virtaavassa vedessä. Ympäristöviranomaisen arvion mukaan vaikutukset maa- ja vesialueiden virkistyskäyttöön ja esimerkiksi kalakantoihin ovat vähäiset.