kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Itämerennorppa
Eksynyt kuutti harhaili Kemissä Metsä Fibren tehdastyömaan lähettyvillä keskellä risteystä – pelastuslaitos vei pulaan joutuneen eläimen turvaan

Eksynyt kuutti har­hai­li Kemissä Metsä Fibren teh­das­työ­maan lä­het­ty­vil­lä kes­kel­lä ris­teys­tä – pe­las­tus­lai­tos vei pulaan jou­tu­neen eläimen turvaan

04.05.2023 13:06
Tilaajille
Perämeren ammattikalastaja kritisoi valtion hyljepolitiikkaa näyttävällä mielenilmauksella – "Vahingot ovat kasvaneet, vaikka olisi millaiset kalterit suojana"

Pe­rä­me­ren am­mat­ti­ka­las­ta­ja kri­ti­soi valtion hyl­je­po­li­tiik­kaa näyt­tä­väl­lä mie­len­il­mauk­sel­la – "­Va­hin­got ovat kas­va­neet, vaikka olisi mil­lai­set kal­te­rit suo­ja­na"

29.09.2022 12:53 7
Tilaajille
Itämerennorpan metsästys ei enää edellytä pyyntilupaa – Metsästys on sallittua ainoastaan Perämerellä

Itä­me­ren­nor­pan met­säs­tys ei enää edel­ly­tä pyyn­ti­lu­paa – Met­säs­tys on sal­lit­tua ai­noas­taan Pe­rä­me­rel­lä

09.08.2021 13:58 2
Tilaajille
Itämerennorpan pyyntikiintiö jakaa mielipiteitä: WWF vaatii kiintiön laskua, kalastajat toivovat nostoa – "Kalastajat ne alkavat olemaan uhanalaisempia kuin norpat"

Itä­me­ren­nor­pan pyyn­ti­kiin­tiö jakaa mie­li­pi­tei­tä: WWF vaatii kiin­tiön laskua, ka­las­ta­jat toi­vo­vat nostoa – "Ka­las­ta­jat ne alkavat olemaan uhan­alai­sem­pia kuin norpat"

21.07.2021 06:00
Tilaajille
MMM esittää 375 norpan pyyntikiintiötä Perämerelle – WWF muistuttaa ilmastonmuutoksen uhasta

MMM esittää 375 norpan pyyn­ti­kiin­tiö­tä Pe­rä­me­rel­le – WWF muis­tut­taa il­mas­ton­muu­tok­sen uhasta

14.07.2021 11:40
Tilaajille
Vuoden jutut: "Jos haluaa nähdä enemmän nisäkkäitä kerralla, pitää mennä Afrikkaan" – Hylkeenpyytäjä Jouni Heinikoski vei toimittajan ja kuvaajan Perämeren viimeisille jäänrippeille, jossa odotti mykistävä näky

Vuoden jutut: "Jos haluaa nähdä enemmän ni­säk­käi­tä ker­ral­la, pitää mennä Af­rik­kaan" – Hyl­keen­pyy­tä­jä Jouni Hei­ni­kos­ki vei toi­mit­ta­jan ja ku­vaa­jan Pe­rä­me­ren vii­mei­sil­le jään­rip­peil­le, jossa odotti my­kis­tä­vä näky

24.12.2020 06:30 2
Hylkeenpyyntiä Perämerellä

Hyl­keen­pyyn­tiä Pe­rä­me­rel­lä

29.05.2020 18:00
Surkea jäätalvi voi ajaa norppalaumat taas Perämeren rantaan – niitä on havaittu jo paljon kiintojään reunassa

Surkea jää­tal­vi voi ajaa norp­pa­lau­mat taas Pe­rä­me­ren rantaan – niitä on ha­vait­tu jo paljon kiin­to­jään reu­nas­sa

27.04.2020 20:44
Tilaajille
Perämerellä elää runsaat 12 800 norppaa – laskentatulos vaihtelee olosuhteiden mukana

Pe­rä­me­rel­lä elää runsaat 12 800 norppaa – las­ken­ta­tu­los vaih­te­lee olo­suh­tei­den mukana

05.11.2019 10:17
Tilaajille
Hyljetilanne kestämätön Perämeren alueella: Kalastajien rysät norppien ruokinta-automaatteja

Hyl­je­ti­lan­ne kes­tä­mä­tön Pe­rä­me­ren alueel­la: Ka­las­ta­jien rysät norp­pien ruo­kin­ta-au­to­maat­te­ja

24.10.2019 15:12
Tilaajille