PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Itä­me­ren­nor­pan met­säs­tys ei enää edel­ly­tä pyyn­ti­lu­paa – Met­säs­tys on sal­lit­tua ai­noas­taan Pe­rä­me­rel­lä

Itämerennorppaa saa jatkossa metsästää Perämerelle ilman pyyntilupaa.
Itämerennorppaa saa jatkossa metsästää Perämerelle ilman pyyntilupaa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Itämerennorpan metsästykseen ei enää vaadita Suomen riistakeskuksen myöntämää pyyntilupaa, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Itämerennorppaa voidaan metsästää metsästysaikana alueellisen kiintiön puitteissa. Kiintiömetsästyksellä vähennetään metsästäjien hallinnollista taakkaa sekä helpotetaan kalastukselle ja pyydyksille vahinkoja aiheuttavien itämerennorppayksilöiden poistamista.