Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­tia­lue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läi­sur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Hukkuneet
SUH: Syyskuussa hukkui kahdeksan ihmistä – hypotermia ja kylmäsokki vaarana vesien viilentyessä

SUH: Syys­kuus­sa hukkui kah­dek­san ihmistä – hy­po­ter­mia ja kyl­mä­sok­ki vaarana vesien vii­len­tyes­sä

06.10.2022 12:14
Heinäkuussa hukkui 20 ihmistä, mikä on merkittävästi vähemmän kuin vuosi sitten – katso tästä vinkit vesiturvalliseen kesän viettoon

Hei­nä­kuus­sa hukkui 20 ih­mis­tä, mikä on mer­kit­tä­väs­ti vä­hem­män kuin vuosi sitten – katso tästä vinkit ve­si­tur­val­li­seen kesän viet­toon

12.08.2022 21:47
Joka toisen hukkumisen taustalla piilee suomalaisille tyypillinen sairaus – auttamiskykyinen seuralainen pelastaisi matalasta rantavedestä

Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus – aut­ta­mis­ky­kyi­nen seu­ra­lai­nen pe­las­tai­si ma­ta­las­ta ran­ta­ve­des­tä

07.08.2022 06:30 1
Tilaajille
Iäkäs mies löytyi hukkuneena Ivalossa

Iäkäs mies löytyi huk­ku­nee­na Iva­los­sa

21.07.2022 17:01
Tilaajille
Suomessa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – lämpimänä kesänä tapahtui hukkumisia eniten kymmeneen vuoteen

Suo­mes­sa hukkui viime vuonna 157 ihmistä – läm­pi­mä­nä kesänä ta­pah­tui huk­ku­mi­sia eniten kym­me­neen vuoteen

07.01.2022 08:03
Tilaajille
Avantouinnille mennyt nainen joutui jään alle ja hukkui Oulun Toppilansalmessa

Avan­to­uin­nil­le mennyt nainen joutui jään alle ja hukkui Oulun Top­pi­lan­sal­mes­sa

11.12.2021 13:40
Verkoilla ollut kalastaja hukkui Inarissa

Ver­koil­la ollut ka­las­ta­ja hukkui Ina­ris­sa

11.11.2021 11:12 2
Tilaajille
Suomessa on hukkunut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan joutunutta syksyisin

Suo­mes­sa on huk­ku­nut tänä vuonna poik­keuk­sel­li­sen paljon ihmisiä – kylmä vesi uhkaa veden varaan jou­tu­nut­ta syk­syi­sin

04.11.2021 08:36
Tilaajille
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto: Suomessa hukkui kesäkuussa eniten ihmisiä yli 20 vuoteen

Suomen Ui­ma­ope­tus- ja Hen­gen­pe­las­tus­liit­to: Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa eniten ihmisiä yli 20 vuoteen

02.07.2021 19:29
Tilaajille

Ju­han­nuk­sen aikana vesillä on kuollut ainakin kah­dek­san ihmistä

27.06.2021 10:16
Katiskoja kokemassa ollut mies hukkui Sodankylässä

Ka­tis­ko­ja ko­ke­mas­sa ollut mies hukkui So­dan­ky­läs­sä

15.06.2021 06:03
SUH varoittaa: Lapin vesillä on vielä jäitä, mutta niille ei ole enää menemistä – huhtikuussa Suomessa hukkui ainakin kymmenen

SUH va­roit­taa: Lapin vesillä on vielä jäitä, mutta niille ei ole enää me­ne­mis­tä – huh­ti­kuus­sa Suo­mes­sa hukkui ainakin kym­me­nen

11.05.2021 10:02
Tilaajille
Aurinko houkuttelee heikoille kevätjäille, maaliskuussa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit turvalliseen jäällä liikkumiseen

Aurinko hou­kut­te­lee hei­koil­le ke­vät­jäil­le, maa­lis­kuus­sa hukkui neljä ihmistä – katso vinkit tur­val­li­seen jäällä liik­ku­mi­seen

07.04.2021 14:19

Neljä miestä löytyi huk­ku­nee­na avan­nos­ta Ruot­sis­sa

26.02.2021 07:15