Finlandia-palkinto
Tehdä vanhempansa onnelliseksi
Kolumni Pekka Juntti

Tehdä van­hem­pan­sa on­nel­li­sek­si

30.11.2019 06:04 0
Tilaajille
Lukijalta: Kirjoja tarvitaan edelleen
Lukijalta Mielipide Ilkka Lindström

Lu­ki­jal­ta: Kirjoja tar­vi­taan edel­leen

29.11.2019 06:20 0
Tilaajille
Päiväkirja: Tieto-Finlandia löytää hyviä tyyppejä

Päi­vä­kir­ja: Tie­to-Fin­lan­dia löytää hyviä tyyp­pe­jä

28.11.2019 22:15 0
Tilaajille
Finlandia-voittajan valmistuminen otti kahdeksan vuotta, välissä tuli kaksi kansainvälistä menestystä – "Oikean kertojaäänen löytäminen oli haastavaa"

Fin­lan­dia-voit­ta­jan val­mis­tu­mi­nen otti kah­dek­san vuotta, välissä tuli kaksi kan­sain­vä­lis­tä me­nes­tys­tä – "Oikean ker­to­ja­ää­nen löy­tä­mi­nen oli haas­ta­vaa"

27.11.2019 15:03 0
Ihmisen peukalonjälki metsässä: Lapin Kansan valokuvaaja Anssi Jokiranta on yksi tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajista

Ihmisen peu­ka­lon­jäl­ki met­säs­sä: Lapin Kansan va­lo­ku­vaa­ja Anssi Jo­ki­ran­ta on yksi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-pal­kin­non voit­ta­jis­ta

27.11.2019 14:43 0
Tilaajille
Pohjoisen journalistit halusivat kertoa, mikä suomalaisen metsän todellinen tila on – He eivät halua syyllistää yksittäisiä metsänomistajia hakkuista, vaan saada ajattelemaan vaihtoehtoja

Poh­joi­sen jour­na­lis­tit ha­lu­si­vat kertoa, mikä suo­ma­lai­sen metsän to­del­li­nen tila on – He eivät halua syyl­lis­tää yk­sit­täi­siä met­sän­omis­ta­jia hak­kuis­ta, vaan saada ajat­te­le­maan vaih­to­eh­to­ja

27.11.2019 14:43 0
Lasten ja nuorten Finlandia-voittajateos syntyi kirjastossa pienessä taustahälyssä – tamperelainen Marisha Rasi-Koskinen voitti ensimmäisellä nuortenkirjallaan

Lasten ja nuorten Fin­lan­dia-voit­ta­ja­teos syntyi kir­jas­tos­sa pie­nes­sä taus­ta­hä­lys­sä – tam­pe­re­lai­nen Marisha Ra­si-Kos­ki­nen voitti en­sim­mäi­sel­lä nuor­ten­kir­jal­laan

27.11.2019 14:34 0
Kerrostalobunkkereita ja Kosovon sotaa runollisella kierteellä – Nämä kuusi romaania kilpailevat Finlandia-palkinnosta

Ker­ros­ta­lo­bunk­ke­rei­ta ja Kosovon sotaa ru­nol­li­sel­la kier­teel­lä – Nämä kuusi ro­maa­nia kil­pai­le­vat Fin­lan­dia-pal­kin­nos­ta

07.11.2019 10:52 0
Tilaajille
Tietofinlandiaehdokkaat ovat vanhoja työkavereita Pohjolan Sanomista ja Lapin Kansasta "Kyllähän me aivan älyttömän määrän työtä sen kanssa teimme"

Tie­to­fin­lan­diaeh­dok­kaat ovat vanhoja työ­ka­ve­rei­ta Poh­jo­lan Sa­no­mis­ta ja Lapin Kan­sas­ta "Kyl­lä­hän me aivan älyt­tö­män määrän työtä sen kanssa teimme"

06.11.2019 10:59 0
Tilaajille
Lappilaistekijöiden kirja Metsä meidän jälkeemme on ehdolla Tietokirjallisuuden Finlandia -palkintoon – tämän vuoden kaikki ehdokkaat paneutuvat ajankohtaisiin teemoihin

Lap­pi­lais­te­ki­jöi­den kirja Metsä meidän jäl­keem­me on ehdolla Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia -pal­kin­toon – tämän vuoden kaikki eh­dok­kaat pa­neu­tu­vat ajan­koh­tai­siin tee­moi­hin

06.11.2019 10:17 0
Fantasiaa ja eläintarinoita Finlandia-ehdokkaina – yksi esikoisteos mahtui lasten- ja nuortenkirjallisuuden kilpailuun

Fan­ta­siaa ja eläin­ta­ri­noi­ta Fin­lan­dia-eh­dok­kai­na – yksi esi­kois­teos mahtui lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den kil­pai­luun

05.11.2019 10:30 0