Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Fin­lan­dia-pal­kin­to­jen va­lit­si­jat nimetty – näyt­te­li­jä Ernest Lawson päättää lasten- ja nuor­ten­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian voit­ta­jan

"Kirjallisuuden merkitys korostuu nyt erityisellä tavalla sodan, kriisien ja levottomuuden leimaamassa ajassamme", Suomen Kirjasäätiön puheenjohtaja Minna Castrén toteaa.

Näyttelijä, juontaja, luokanopettaja Ernest Lawson on nyt myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsija.
Näyttelijä, juontaja, luokanopettaja Ernest Lawson on nyt myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon valitsija.
Kuva: Markku Ojala

Suomen Kirjasäätiö on nimennyt vuoden 2022 Finlandia-palkintojen lautakunnat sekä valitsijat.

Kirjallisuuden Finlandia-palkintoja, kukin arvoltaan 30 000 euroa, jaetaan totutusti kolme.