Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-voit­ta­jat jul­kis­te­taan tänään – tuoko Väylä Rosa Lik­so­mil­le jälleen pal­kin­non?

Rosa Liksomin teos Hytti nro 6 voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2011.
Rosa Liksomin teos Hytti nro 6 voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2011.
Kuva: KIMMO BRANDT

Kirjallisuuden Finlandia-palkintojen saajat julkistetaan keskiviikkona.

Yksi ehdokkaista kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi on lappilaislähtöisen kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksomin teosVäylä.