työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

kolumni: Säh­kö­tuet olivat pa­niik­ki­rat­kai­su, jossa rahaa jaet­tiin surutta myös rik­kail­le

Mielipide: Pel­ko­sen­nie­mi ei ole krii­si­kun­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Etiopia
Suomen lähetystö sai nootin ministeri Haaviston Tigray-kommenteista – Lähettiläs: Normaali tapa hoitaa yhteydenpitoa

Suomen lä­he­tys­tö sai nootin mi­nis­te­ri Haa­vis­ton Tig­ray-kom­men­teis­ta – Lä­het­ti­läs: Nor­maa­li tapa hoitaa yh­tey­den­pi­toa

24.06.2021 06:00
Tilaajille
Etiopia ja YK pääsivät sopuun avun toimittamisesta Tigrayhin – yli 40 000 siviiliä on paennut taisteluja naapurimaahan

Etiopia ja YK pää­si­vät sopuun avun toi­mit­ta­mi­ses­ta Tig­ray­hin – yli 40 000 si­vii­liä on paennut tais­te­lu­ja naa­pu­ri­maa­han

02.12.2020 22:54
Etiopian armeija hyökkäsi Tigrayn pääkaupunkiin – pääministeri kertoo armeijan saaneen Mekellen hallintaansa

Etio­pian armeija hyök­kä­si Tigrayn pää­kau­pun­kiin – pää­mi­nis­te­ri kertoo ar­mei­jan saaneen Me­kel­len hal­lin­taan­sa

28.11.2020 20:30
Pääministeri: Etiopia aloittaa torstaina hyökkäyksen pohjoisen kapinallisalueelle – käsillä humanitaarinen kriisi

Pää­mi­nis­te­ri: Etiopia aloit­taa tors­tai­na hyök­käyk­sen poh­joi­sen ka­pi­nal­lis­alueel­le – käsillä hu­ma­ni­taa­ri­nen kriisi

26.11.2020 22:03 1
Etiopian konflikti on kärjistymässä – Suomen Etiopian suurlähetystössä työskennellään normaalisti, mutta erilaisiin tilanteisiin on varauduttu

Etio­pian konf­lik­ti on kär­jis­ty­mäs­sä – Suomen Etio­pian suur­lä­he­tys­tös­sä työs­ken­nel­lään nor­maa­lis­ti, mutta eri­lai­siin ti­lan­tei­siin on va­rau­dut­tu

18.11.2020 21:57
Etiopiassa pelätään "täysimittaista humanitaarista kriisiä" – Nobelin rauhankomitea kehotti viime vuoden palkinnon saajaa lopettamaan väkivaltaisuudet

Etio­pias­sa pe­lä­tään "täy­si­mit­tais­ta hu­ma­ni­taa­ris­ta krii­siä" – Nobelin rau­han­ko­mi­tea kehotti viime vuoden pal­kin­non saajaa lo­pet­ta­maan vä­ki­val­tai­suu­det

17.11.2020 15:59
Etiopian konflikti laajentumassa naapurimaa Eritrean puolelle – kapinallisjohtaja uutistoimistolle: "Taistelut jatkuvat useilla rintamilla"

Etio­pian konf­lik­ti laa­jen­tu­mas­sa naa­pu­ri­maa Erit­rean puo­lel­le – ka­pi­nal­lis­joh­ta­ja uu­tis­toi­mis­tol­le: "Tais­te­lut jat­ku­vat useilla rin­ta­mil­la"

15.11.2020 12:34
Amnesty: Satoja siviilejä surmattu Etiopian Tigrayn osavaltiossa – Paikallisjohtaja kiistää joukkojensa osallisuuden

Am­nes­ty: Satoja si­vii­le­jä sur­mat­tu Etio­pian Tigrayn osa­val­tios­sa – Pai­kal­lis­joh­ta­ja kiistää jouk­ko­jen­sa osal­li­suu­den

13.11.2020 10:52
Rauhannobelisti aloitti sotilaallisen hyökkäyksen Pohjois-Etiopiassa – vielä vuosi sitten hän totesi: "Sota on helvetin ruumiillistuma"

Rau­han­no­be­lis­ti aloitti so­ti­laal­li­sen hyök­käyk­sen Poh­jois-Etio­pias­sa – vielä vuosi sitten hän totesi: "Sota on hel­ve­tin ruu­miil­lis­tu­ma"

12.11.2020 08:00
Etiopialainen suosikkilaulaja haudattiin mittavien turvajärjestelyjen saattelemana

Etio­pia­lai­nen suo­sik­ki­lau­la­ja hau­dat­tiin mit­ta­vien tur­va­jär­jes­te­ly­jen saat­te­le­ma­na

02.07.2020 15:01
Suosikkilaulajan ampuminen sytytti Etiopiassa protestit, joissa on kuollut yli 50 ihmistä

Suo­sik­ki­lau­la­jan am­pu­mi­nen sytytti Etio­pias­sa pro­tes­tit, joissa on kuollut yli 50 ihmistä

01.07.2020 17:02
Kolumni: Suo siellä, vetelä täällä
Kolumni

Ko­lum­ni: Suo siellä, vetelä täällä

08.12.2019 19:59
Tilaajille
Koulua köyhyyden keskellä

Koulua köy­hyy­den kes­kel­lä

22.11.2019 20:00
Tilaajille
Lapset voittivat rauhannobelistin – Niinistölle kouluvierailu oli mieleenpainuvin kokemus Etiopiassa

Lapset voit­ti­vat rau­han­no­be­lis­tin – Nii­nis­töl­le kou­lu­vie­rai­lu oli mie­leen­pai­nu­vin kokemus Etio­pias­sa

20.10.2019 10:29
Toimittajamme Etiopiassa: Niinistö vieraili paikallisessa koulussa – "Vaikka Suomi on kaukana, olemme ystäviä"

Toi­mit­ta­jam­me Etio­pias­sa: Nii­nis­tö vie­rai­li pai­kal­li­ses­sa kou­lus­sa – "Vaikka Suomi on kau­ka­na, olemme ys­tä­viä"

16.10.2019 13:37
Toimittajamme Etiopiassa: Rauhannobelisti, pääministeri Abiy Ahmed otti Niinistön vastaan virka-asunnossaan

Toi­mit­ta­jam­me Etio­pias­sa: Rau­han­no­be­lis­ti, pää­mi­nis­te­ri Abiy Ahmed otti Nii­nis­tön vastaan vir­ka-asun­nos­saan

15.10.2019 14:43
Toimittajamme Etiopiassa: Niinistö onnitteli maratonin tuplavoitosta ja rauhanpalkinnosta – Nobel on tunnustus Etiopian rauhantyölle

Toi­mit­ta­jam­me Etio­pias­sa: Nii­nis­tö on­nit­te­li ma­ra­to­nin tup­la­voi­tos­ta ja rau­han­pal­kin­nos­ta – Nobel on tun­nus­tus Etio­pian rau­han­työl­le

15.10.2019 12:34
Afrikan unionin "pääkaupunki" Addis Abeba on luonnollinen kohde Niinistön vierailulle – Rauhanturvaaminen ja kauppa myös Suomen intresseissä

Afrikan unionin "pää­kau­pun­ki" Addis Abeba on luon­nol­li­nen kohde Nii­nis­tön vie­rai­lul­le – Rau­han­tur­vaa­mi­nen ja kauppa myös Suomen int­res­seis­sä

14.10.2019 06:00
Nobelin rauhanpalkinnon sai Etiopian pääministeri Abiy Ahmed

Nobelin rau­han­pal­kin­non sai Etio­pian pää­mi­nis­te­ri Abiy Ahmed

11.10.2019 12:23
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistö vierailee Etiopiassa

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö vie­rai­lee Etio­pias­sa

03.10.2019 21:18