Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 9. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: Ly­hyt­vuok­raus on Ro­va­nie­mel­lä mil­joo­nien bisnes, mutta kau­pun­ki ei oh­jeis­ta sitä mi­ten­kään

Ensi sesonkiin
Ensi sesonkiin: J-P Mikkolan mielestä pysähtyminen teki hyvää – "Matkailumarkkina oli ylikuumentunutta"

Ensi se­son­kiin: J-P Mik­ko­lan mie­les­tä py­säh­ty­mi­nen teki hyvää – "Mat­kai­lu­mark­ki­na oli yli­kuu­men­tu­nut­ta"

13.08.2020 08:25 1
Ensi sesonkiin: ”Kirjoitin taas yhden työsopimuksen”

Ensi se­son­kiin: ”Kir­joi­tin taas yhden työ­so­pi­muk­sen”

06.08.2020 12:29
Ensi sesonkiin: ”Matkailijat palaavat, ja meidän täytyy valmistautua siihen hyvin", sanoo luontoelämysyrittäjä Juho Uutela

Ensi se­son­kiin: ”Mat­kai­li­jat pa­laa­vat, ja meidän täytyy val­mis­tau­tua siihen hyvin", sanoo luon­to­elä­mys­yrit­tä­jä Juho Uutela

28.07.2020 14:51
Ensi sesonkiin: Sadun taikaa koronasta huolimatta – Minttu Kariniemi-Aula ideoi piparkakun muotoisen suojapleksin

Ensi se­son­kiin: Sadun taikaa ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – Minttu Ka­ri­nie­mi-Au­la ideoi pi­par­ka­kun muo­toi­sen suo­jap­lek­sin

22.07.2020 16:00
Ensi sesonkiin: Tavoitteena ympärivuotinen matkailu – Salla-Mari Koistinen toivoo, että matkailutoimijoiden sisukkuus kantaisi hedelmää tulevina vuosina

Ensi se­son­kiin: Ta­voit­tee­na ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu – Sal­la-Ma­ri Kois­ti­nen toivoo, että mat­kai­lu­toi­mi­joi­den si­suk­kuus kan­tai­si he­del­mää tu­le­vi­na vuosina

14.07.2020 15:18
Ensi sesonkiin: Turvallisuus luo kilpailukykyä – Sanna Kärkkäinen  etsii matkailuelinkeinolle tietä ulos kriisistä

Ensi se­son­kiin: Tur­val­li­suus luo kil­pai­lu­ky­kyä – Sanna Kärk­käi­nen etsii mat­kai­lu­elin­kei­nol­le tietä ulos krii­sis­tä

08.07.2020 09:09
Ensi sesonkiin: ”Talvi on vielä arvoitus” – Ilkka Länkinen hyödynsi koronatauon kirjoittaen ja metsätöissä

Ensi se­son­kiin: ”Talvi on vielä ar­voi­tus” – Ilkka Län­ki­nen hyö­dyn­si ko­ro­na­tauon kir­joit­taen ja met­sä­töis­sä

30.06.2020 15:00
Ensi sesonkiin: Korona ja kesä vapauttivat Anne Airolan toimistotöistä hoitamaan koiria tarhalle

Ensi se­son­kiin: Korona ja kesä va­paut­ti­vat Anne Airolan toi­mis­to­töis­tä hoi­ta­maan koiria tar­hal­le

22.06.2020 16:18
Ensi sesonkiin: Hotellinjohtaja Jussi Perkkiö uskoo, että kotimaanmatkailu piristyy ja aikoo itsekin matkustaa Turkuun

Ensi se­son­kiin: Ho­tel­lin­joh­ta­ja Jussi Perkkiö uskoo, että ko­ti­maan­mat­kai­lu pi­ris­tyy ja aikoo itsekin mat­kus­taa Turkuun

17.06.2020 09:00
Koronakriisi paljasti matkailun heikot kohdat, sanoo tutkija Soile Veijola – "On luotu olosuhteet myös virusten matkailulle"

Ko­ro­na­krii­si pal­jas­ti mat­kai­lun heikot kohdat, sanoo tutkija Soile Veijola – "On luotu olo­suh­teet myös vi­rus­ten mat­kai­lul­le"

11.06.2020 10:54 1