Elokuvaohjaaja
Automatka Kirgisiaan teki oikeustieteilijästä dokumentaristin

Au­to­mat­ka Kir­gi­siaan teki oi­keus­tie­tei­li­jäs­tä do­ku­men­ta­ris­tin

21.10.2020 19:00 0
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00 0
Tilaajille
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:36 0
Tilaajille
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

07.12.2019 18:02 0
Tilaajille
Rovaniemeläinen tuotantoyhtiö tuotti elokuvan uhanalaisten lintujen elvyttämisprojektista – projektin perustaja toivoo elokuvan rikkovan välinpitämättömyyden tunteen

Ro­va­nie­me­läi­nen tuo­tan­to­yh­tiö tuotti elo­ku­van uhan­alais­ten lin­tu­jen el­vyt­tä­mis­pro­jek­tis­ta – pro­jek­tin pe­rus­ta­ja toivoo elo­ku­van rik­ko­van vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den tunteen

19.11.2019 11:01 0
Tilaajille
Olin lyhyen hetken kuuluisa elokuvaohjaaja
Kolumni Liisa Holmberg

Olin lyhyen hetken kuu­lui­sa elo­ku­va­oh­jaa­ja

12.11.2019 07:00 0
Tilaajille