tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elokuvaohjaaja
Panimomestari on kiertänyt jo 60 elokuvafestivaalilla – tekijän mukaan elokuvan vahva tarina puhuttelee katsojia

Pa­ni­mo­mes­ta­ri on kier­tä­nyt jo 60 elo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la – tekijän mukaan elo­ku­van vahva tarina pu­hut­te­lee kat­so­jia

13.01.2023 17:30
Tilaajille
Kari Ketosen esikoisohjauksesta tuli yllätyshitti myös taiteilijalle itselleen: "En olisi uskonut, että se tulee saamaan niin paljon katsojia"

Kari Ketosen esi­kois­oh­jauk­ses­ta tuli yl­lä­tys­hit­ti myös tai­tei­li­jal­le it­sel­leen: "En olisi us­ko­nut, että se tulee saamaan niin paljon kat­so­jia"

20.12.2022 17:30
Metsuri ei menetä toivoaan – lappilaislähtöinen Mikko Myllylahti rakensi esikoiselokuvansa pohjoisen maisemiin

Metsuri ei menetä toi­voaan – lap­pi­lais­läh­töi­nen Mikko Myl­ly­lah­ti rakensi esi­kois­elo­ku­van­sa poh­joi­sen mai­se­miin

26.09.2022 17:31
Tilaajille
Rovaniemi näyttävästi edustettuna tulevassa jännitysleffassa – ohjaaja: "Tähän tulee ison elokuvan elementit"

Ro­va­nie­mi näyt­tä­väs­ti edus­tet­tu­na tu­le­vas­sa jän­ni­tys­lef­fas­sa – oh­jaa­ja: "Tähän tulee ison elo­ku­van ele­men­tit"

13.07.2022 17:30 3
Tilaajille
Rovaniemeläinen ohjaaja Jussi Hiltunen kertoo, että ikä on pehmentänyt kiivasta nuorta miestä: nyt hän haaveilee Lappiin sijoittuvan rakkauselokuvan tekemisestä

Ro­va­nie­me­läi­nen ohjaaja Jussi Hil­tu­nen kertoo, että ikä on peh­men­tä­nyt kii­vas­ta nuorta miestä: nyt hän haa­vei­lee Lappiin si­joit­tu­van rak­kaus­elo­ku­van te­ke­mi­ses­tä

28.12.2021 16:57 2
Tilaajille
IS: Francis Coppola ollut Ivalossa jo viikon, halusi toteuttaa lapsenlapsensa unelman

IS: Francis Coppola ollut Iva­los­sa jo viikon, halusi to­teut­taa lap­sen­lap­sen­sa unelman

08.12.2020 14:17
Tilaajille
Automatka Kirgisiaan teki oikeustieteilijästä dokumentaristin

Au­to­mat­ka Kir­gi­siaan teki oi­keus­tie­tei­li­jäs­tä do­ku­men­ta­ris­tin

21.10.2020 19:00
Tilaajille
Elokuvaohjaaja Hamy Ramezan kyllästyi yhteen alati toistuvaan reaktioon pakolaiskeskustelussa: "Mieluummin voisi puhua ihmisistä, inhimillisyydestä ja toivosta"

Elo­ku­va­oh­jaa­ja Hamy Ramezan kyl­läs­tyi yhteen alati tois­tu­vaan reak­tioon pa­ko­lais­kes­kus­te­lus­sa: "Mie­luum­min voisi puhua ih­mi­sis­tä, in­hi­mil­li­syy­des­tä ja toi­vos­ta"

04.10.2020 08:00
Tilaajille
Poikkeustilassa olisi erityisen tärkeää saada nauraa, sanoo ohjaaja-käsikirjoittaja Heikki Huttu-Hiltunen

Poik­keus­ti­las­sa olisi eri­tyi­sen tärkeää saada nauraa, sanoo oh­jaa­ja-kä­si­kir­joit­ta­ja Heikki Hut­tu-Hil­tu­nen

27.03.2020 18:44
Tilaajille
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

09.12.2019 14:07
Tilaajille
Rovaniemeläinen tuotantoyhtiö tuotti elokuvan uhanalaisten lintujen elvyttämisprojektista – projektin perustaja toivoo elokuvan rikkovan välinpitämättömyyden tunteen

Ro­va­nie­me­läi­nen tuo­tan­to­yh­tiö tuotti elo­ku­van uhan­alais­ten lin­tu­jen el­vyt­tä­mis­pro­jek­tis­ta – pro­jek­tin pe­rus­ta­ja toivoo elo­ku­van rik­ko­van vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den tunteen

19.11.2019 11:01
Tilaajille
Olin lyhyen hetken kuuluisa elokuvaohjaaja
Kolumni

Olin lyhyen hetken kuu­lui­sa elo­ku­va­oh­jaa­ja

12.11.2019 07:00
Tilaajille