Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Asiakaspalaute
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hyvä kir­joi­tus tiis­tai­na

06.08.2020 06:00
Tilaajille
Kolumni

Kom­ment­ti: Ihanaa olla joskus avuksi

25.05.2020 07:04
Kolumni

An­teek­si on tai­ka­sa­na, joka pe­las­taa sil­loin­kin kun yritys möhlii

28.02.2020 14:29
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Tätä ky­sy­tään nyt tavan takaa: miten to­den­nä­köi­ses­ti suo­sit­te­let yri­tys­täm­me ys­tä­väl­le tai työ­to­ve­ril­le? – Mitä yritys sillä tie­dol­la tekee?

09.02.2020 10:57
Tilaajille