Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Alltime Oy
Alltime voitti urakkakilpailun ja jatkaa katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – liittymien aurauksesta päätetään syksyllä

Alltime voitti urak­ka­kil­pai­lun ja jatkaa katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – liit­ty­mien au­rauk­ses­ta pää­te­tään syk­syl­lä

06.02.2024 17:25 79
Tilaajille
Linkkarin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Rovaniemen tekninen lautakunta hakee säästöjä paikallisliikenteestä ja kunnossapidosta

Link­ka­rin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta hakee sääs­tö­jä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä ja kun­nos­sa­pi­dos­ta

20.09.2023 15:49 15
Tilaajille
Kuka kaatoi liikennemerkkejä Rovaniemen keskustassa? Juhannus sai ilkivaltailon tavallista korkeammalle

Kuka kaatoi lii­ken­ne­merk­ke­jä Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa? Ju­han­nus sai il­ki­val­ta­ilon ta­val­lis­ta kor­keam­mal­le

26.06.2023 14:42 8
Tilaajille
Luminen talvi hillitsi hiekoitushiekan menekkiä – katujen puhdistaminen aloitetaan Lapissa pian, Kemissä koneet lähtevät liikkeelle jo tällä viikolla

Luminen talvi hil­lit­si hie­koi­tus­hie­kan me­nek­kiä – katujen puh­dis­ta­mi­nen aloi­te­taan Lapissa pian, Kemissä koneet läh­te­vät liik­keel­le jo tällä vii­kol­la

13.04.2023 11:08 5
Tilaajille
Loskan ja liukkaan vuorottelu työllistää nyt katujen kunnossapitoa Rovaniemellä – "Näillä keleillä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

Loskan ja liuk­kaan vuo­rot­te­lu työl­lis­tää nyt katujen kun­nos­sa­pi­toa Ro­va­nie­mel­lä – "Näillä ke­leil­lä hiekkaa hupenee äkkiä tuhat tai kaksi tuhatta tonnia "

13.01.2023 20:28 10
Tilaajille
Auraako Rovaniemi jatkossa lumet myös tonttien liittymistä? Kaupunginhallitus esittää, että liittymien puhdistus sisältyy tulevaan urakkasopimukseen

Auraako Ro­va­nie­mi jat­kos­sa lumet myös tont­tien liit­ty­mis­tä? Kau­pun­gin­hal­li­tus esit­tää, että liit­ty­mien puh­dis­tus si­säl­tyy tu­le­vaan urak­ka­so­pi­muk­seen

03.12.2022 10:00 66
Tilaajille
Rovaniemen Lordinaukiolle tulee entistä korkeampia ja näyttävämpiä kesäkukkia – istutuksia kehitetty palautteen perusteella

Ro­va­nie­men Lor­din­au­kiol­le tulee entistä kor­keam­pia ja näyt­tä­väm­piä ke­sä­kuk­kia – is­tu­tuk­sia ke­hi­tet­ty pa­laut­teen pe­rus­teel­la

23.05.2022 08:37
Tilaajille
Siivottavaa riittää – Kesä ja matkustaminen näkyvät täyteen ahdettuina roska-astioina kaupungeissa ja tienvarsilla

Sii­vot­ta­vaa riittää – Kesä ja mat­kus­ta­mi­nen näkyvät täyteen ah­det­tui­na ros­ka-as­tioi­na kau­pun­geis­sa ja tien­var­sil­la

28.07.2021 19:31 7
Tilaajille
Toimittajalta: Rovaniemi kehittää kaupungin keskustaa erillisessä hankkeessa, mutta samaan aikaan kävelykadulle ei saada edes kunnon kesäkukkia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi ke­hit­tää kau­pun­gin kes­kus­taa eril­li­ses­sä hank­kees­sa, mutta samaan aikaan kä­ve­ly­ka­dul­le ei saada edes kunnon ke­sä­kuk­kia

27.07.2021 15:08 3
Koskipuiston kuusista alaoksat pois: ei enää suojaa puskapissaajille – myös puiston pihlaja-angervot katkotaan mataliksi

Kos­ki­puis­ton kuu­sis­ta ala­ok­sat pois: ei enää suojaa pus­ka­pis­saa­jil­le – myös puiston pih­la­ja-an­ger­vot kat­ko­taan ma­ta­lik­si

03.07.2020 14:12
Toimittajalta: Olisiko Rovaniemellä ja Alltimella palaverin paikka – kaupunkilaiset kaipaavat lisää tietoa kunnossapitotöistä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Olisiko Ro­va­nie­mel­lä ja All­ti­mel­la pa­la­ve­rin paikka – kau­pun­ki­lai­set kai­paa­vat lisää tietoa kun­nos­sa­pi­to­töis­tä

16.06.2020 15:10 1
Alltime hyvitti Konttisen katkotut syreenit vaneriseinällä – seinään tilattiin myös taideteos huoltoyhtiön piikkiin

Alltime hyvitti Kont­ti­sen kat­ko­tut sy­ree­nit va­ne­ri­sei­näl­lä – seinään ti­lat­tiin myös tai­de­teos huol­to­yh­tiön piik­kiin

16.06.2020 14:41 1
"Urakoitsijan kannalta surkea talvi" –Hiekoista täyttyneitä katuja harjataan jo Meri-Lapissa, Rovaniemelläkin aloitetaan tällä viikolla

"U­ra­koit­si­jan kan­nal­ta surkea talvi" –Hie­kois­ta täyt­ty­nei­tä katuja har­ja­taan jo Me­ri-La­pis­sa, Ro­va­nie­mel­lä­kin aloi­te­taan tällä vii­kol­la

22.04.2020 06:30
Tilaajille
Polannekorokkeet jalkakäytävillä ja urat ajoväylillä ärsyttävät Rovaniemellä – Kaupungin urakoitsija kertoo, miksi jäisistä muhkuroista on vaikea päästä eroon

Po­lan­ne­ko­rok­keet jal­ka­käy­tä­vil­lä ja urat ajo­väy­lil­lä är­syt­tä­vät Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­gin ura­koit­si­ja kertoo, miksi jäi­sis­tä muh­ku­rois­ta on vaikea päästä eroon

04.03.2020 06:30
Tilaajille
Lumenauraaja saa haukut kaksi kertaa työvuorossa – Yleensä tunteet kuumenevat omakotiasujilla aurausvallien takia

Lu­men­au­raa­ja saa haukut kaksi kertaa työ­vuo­ros­sa – Yleensä tunteet kuu­me­ne­vat oma­ko­ti­asu­jil­la au­raus­val­lien takia

23.02.2020 15:00
Tilaajille