Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Ylei­sö­opas­tuk­set käyn­nis­ty­vät Ko­run­dis­sa: Osa Henri Hag­ma­nin teok­sis­ta val­mis­tuu vasta näyt­te­lys­sä

Henri Hagmanille maalaamisessa tärkeintä ei ole lopputulos, vaan antoisa työprosessi.
Henri Hagmanille maalaamisessa tärkeintä ei ole lopputulos, vaan antoisa työprosessi.
Kuva: Arto Liiti / Rovaniemen taidemuseo

Korundin yleisöopastukset starttaavat taas tammikuussa. Henri Hagmanin värikylläisessä nimikkonäyttelyssä museovieras voi nähdä taiteilijan työssään.

Keskiviikkoisin 12. tammikuuta, 9. helmikuuta ja 9. maaliskuuta kello 14 järjestettävillä yleisöopastuksilla on mahdollisuus keskustella taiteilijan kanssa ja myös kommentoida työn etenemistä.

Rovaniemen taidemuseon näyttelyssä on esillä teoksia, joita Hagman on työstänyt vuosia. Työskentelyprosessi ei ole vieläkään kaikilta osin ohi, ja vain osa näyttelyn teoksista on valmiita – osa valmistuu näyttelyn aikana. Tiedotteen mukaan Hagmanille maalaamisessa tärkeintä ei ole lopputulos, vaan antoisa työprosessi.

Henri Hagmanin näyttely Rovaniemen taidemuseossa Kulttuuritalo Korundissa 3.4. asti. Yleisöopastukset järjestetään joka kuukauden toisena keskiviikkona kello 14. Opastus kestää vajaan tunnin. Mukaan pääsee näyttelylipun hinnalla tai museokortilla.