Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Vii­rin­kan­kaan Si­vu­tiel­lä kiin­ni­tet­tiin uuden ker­ros­ta­lon seinään pala alueen his­to­riaa– Laineet ideoi­vat yhdessä tai­de­teok­sen

Elämän virta -niminen teos on kiinnitetty vastavalmistuneen kerrostalon ulkoseinään.
Elämän virta -niminen teos on kiinnitetty vastavalmistuneen kerrostalon ulkoseinään.
Kuva: Jussi Leinonen

Vanhat rovaniemeläiset saattavat muistaa Viirinkankaan Sivutien osoitteena, josta sai ostaa pimeän pullon keskellä yötäkin. Iloliemen myyntipaikkana toiminut vanha omakotitalo on nyt purettu, mutta sen muisto säilyy Elämän virta -taideteoksessa.

– Tuolla se näkyy, Anneli Laine sanoo ja osoittaa teräslevystä valmistettua teosta, joka on kiinnitetty vastavalmistuneen kerrostalon seinään. Puretun talon profiili ja sen ikkunasta loistava valo ovat yksi osa teosta.