Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Vaa­ran­lam­men kir­jas­to ja nuo­ri­so­ti­lat tulossa sit­ten­kin koulun yh­tey­teen

Vaaranlammen kirjasto- ja nuorisotiloja suunnitellaan rakennettavaksi sittenkin tulevan koulurakennuksen yhteyteen.

Vaaranlammen vanha koulurakennus ollut tyhjänä jo vuosikausia.
Vaaranlammen vanha koulurakennus ollut tyhjänä jo vuosikausia.
Kuva: Pekka Aho

Rovaniemen sivistyslautakunta päätti tammikuussa, että Vaaranlammen kouluhankkeeseen liittyvät asukas-, nuoriso- ja kirjastotilat sijoitettaisiin vuokratiloihin Hillapolulle rakennettavaan liikekeskukseen.