Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ihmeen yk­si­tuu­mai­nen vaa­li­pa­nee­li jätti ää­nes­tä­jän ym­mäl­leen

Lapin Kansan vaalipaneelissa nähtiin vilkas ja asiallinen keskustelu ensi viikon aluevaalien teemoista. Äänestäjän kannalta ongelmallista on, jos ehdokkaiden ja puolueiden väliltä on vaikea löytää selviä eroja.

Tulevan Lapin hyvinvointialueen päätöksenteosta voi tulla jopa ihmeen sopuisaa, mikäli Lapin Kansan vaalipaneelissa käytyä keskustelua voi pitää ennusmerkkinä tulevasta.

Joukko aluevaalien lappilaisia kärkiehdokkaita kohtasi maanantai-iltana paneelissa, jonka Lapin Kansa järjesti yhteistyössä Lapin Kauppakamarin ja Lapin Yrittäjien kanssa.