Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

Utsjoen kunta vetoaa Suomeen ja Nor­jaan: Tenon lo­hi­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan pa­rem­paa yh­teis­työ­tä sekä toimia jo me­ri­alueil­la

Utsjoen kunta on antanut Tenojoen tulevan kesän kalastusmääräyksistä lausunnon Suomen maa- ja metsätalousministeriölle sekä Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriölle. Kunta vaatii Suomen ja Norjan ministeriöiltä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistyötä Tenon lohikantojen elvyttämiseksi.

Lausunnossaan Utsjoki painottaa oikeasuhtaisten lohestusrajoitusten merkitystä lohikantojen elvytystyössä, mutta huomauttaa, että rajoitukset yksin jokialueella ovat tehottomia, jos lohenpyyntiin ei puututa merialueella.