tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Tilaajille

Utsjoen kunta vetoaa Suomeen ja Nor­jaan: Tenon lo­hi­kan­to­jen el­vyt­tä­mi­sek­si tar­vi­taan pa­rem­paa yh­teis­työ­tä sekä toimia jo me­ri­alueil­la

Utsjoen kunta on antanut Tenojoen tulevan kesän kalastusmääräyksistä lausunnon Suomen maa- ja metsätalousministeriölle sekä Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriölle. Kunta vaatii Suomen ja Norjan ministeriöiltä tiiviimpää ja suunnitelmallisempaa yhteistyötä Tenon lohikantojen elvyttämiseksi.

Lausunnossaan Utsjoki painottaa oikeasuhtaisten lohestusrajoitusten merkitystä lohikantojen elvytystyössä, mutta huomauttaa, että rajoitukset yksin jokialueella ovat tehottomia, jos lohenpyyntiin ei puututa merialueella.

Lohikantojen tilaa tulisikin kunnan mukaan pyrkiä parantamaan ennen kaikkea lohenpoikasia syövien petokalojen pyynnillä, ilmastonmuutoksen vaikutusten hillinnällä sekä lohen ja sen saaliseliöiden merikalastukseen puuttumalla.

Lue myös: Vä­hä­lo­hi­nen kesä tulossa jälleen Uts­joel­le, Tenon varren asuk­kai­ta har­mit­taa

Suomi ja Norja ovat Tenon lohikantojen heikon tilanteen vuoksi esittäneet, että joella saisi ensi kesänä kalastaa lohta vain hyvin rajoitetusti perinnepyydyksillä, padolla neljänä päivänä ja lohiverkolla kahtena päivänä 4.–13.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.