Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Työ­hy­vin­voin­ti so­te-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

Näkökulma

Aluehallintoviraston päätös palvelukoti Riekonlennon toiminnan keskeyttämisestä tammikuussa 2021 johti kysymään, millaisia syitä on sosiaalihuollon palveluyksiköiden keskeyttämispäätösten taustalla ja miten sosiaalihuollon asiakkaiden perustuslaillinen oikeus riittäviin palveluihin voidaan turvata.

§OHOVA-hankkeessa (Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä) selvitimme asiaa. Pyysimme keväällä 2021 Valviralta ja aluehallintovirastoilta (avi) päätökset, joilla on määrätty jokin sosiaalihuollon palveluyksikön toiminta keskeytettäväksi.