Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni huo­let­taa Ke­min­maas­sa - Lapin liitto piti en­sim­mäi­sen tuu­li­voi­ma­sel­vi­tys­hank­keen kun­ta­ti­lai­suu­den

Lapin liitto on käynnistänyt hankkeen tuulivoimalle soveltuvien alueiden kartoittamiseksi Lapin maakunnan alueella. Osana hanketta Lapin liitto toteuttaa kunnissa kuulemistilaisuuksia kesän ja syksyn aikana.

Ensimmäinen kuntatilaisuus järjestettiin viime viikolla Keminmaassa yhdessä Keminmaan kunnan, ELY-keskuksen ja tuulivoimayhdistyksen kanssa.