Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Tuot­taa­ko valtion toi­mi­ti­la­stra­te­gia it­ses­sään tyhjiä tiloja?

Kiitän Senaatti-kiinteistöjen aluejohtajaa Risto Rautiolaa aiheellisista oikaisuista kirjoitukseeni (LK 13.7). Omakustannusperusteeseen siirtyminen valtion laitosten vuokrien määrittelyssä on aiheellinen muutos.

On vaikea pitää kovin vastuullisena omaisuuden hoitona sitä, että toimivia tiloja tyhjennetään vain siksi, että ne eivät täytä tilatehokkuudelle asetettuja vaatimuksia. Tyhjätkin tilat aiheuttavat kustannuksia, koska omistajan on pidettävä ne kunnossa, useimmiten myös lämpiminä.

Virastotiloille ei Suomessa ole nyt markkinoita, eivätkä ne yleensä sovellu myöskään muuhun käyttöön, ei esimerkiksi hotelliksi. Tuottaako valtion toimitilastrategia itsessään tyhjiä tiloja (esimerkiksi Hämeenlinnan ja Mikkelin lääninhallitukset) ja aiheuttaa arvokkaan kulttuuri-irtaimiston tuhoutumista? Vai tuottaako niitä Senaatti-kiinteistöjen tulkinta strategiasta?

Lapin lääninhallituksen tilojen nykyinen ja luontaisin käyttäjä on Lapin aluehallintovirasto. Onko siis viisaampaa sallia Lapin avin jääminen nykyisiin tiloihinsa kuin tyhjentää edustava Lapin jälleenrakennuksen historiaan keskeisesti kuuluva suojeltu rakennus ja jättää se rapistumaan?