Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Senaatti-kiinteistöt
Lapin lääninhallituksen alueen lisärakentaminen halutaan estää suojelulla –  asukasyhdistyksen suojeluesityksen ratkaisee Lapin ely-keskus

Lapin lää­nin­hal­li­tuk­sen alueen li­sä­ra­ken­ta­mi­nen ha­lu­taan estää suo­je­lul­la – asu­kas­yh­dis­tyk­sen suo­je­lu­esi­tyk­sen rat­kai­see Lapin ely-kes­kus

20.10.2023 18:57 7
Tilaajille
"Lääninhallitusta ei saa raunioittaa" – ottiko Rovaniemen kaupunki artikkelillaan kantaa Senaatti-kiinteistöjen suunnitelmiin?

"Lää­nin­hal­li­tus­ta ei saa rau­nioit­taa" – ottiko Ro­va­nie­men kau­pun­ki ar­tik­ke­lil­laan kantaa Se­naat­ti-kiin­teis­tö­jen suun­ni­tel­miin?

23.08.2023 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuot­taa­ko valtion toi­mi­ti­la­stra­te­gia it­ses­sään tyhjiä tiloja?

18.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen korttelia ja valtion tiloja kehitetään vastuullisesti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lia ja valtion tiloja ke­hi­te­tään vas­tuul­li­ses­ti

13.07.2023 11:37 1
Kulttuurihistoriallisesti arvokas lääninhallituksen kortteli tulee säilyttää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvokas lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li tulee säi­lyt­tää

12.07.2023 05:30 1
Lääninhallituksen kortteli on koko Lapissa ainutlaatuinen – kaavamuutoksessa alueeseen tulee suhtautua pieteetillä
Pääkirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li on koko Lapissa ai­nut­laa­tui­nen – kaa­va­muu­tok­ses­sa aluee­seen tulee suh­tau­tua pie­tee­til­lä

10.07.2023 20:00 9
Rovaniemen lääninhallituksen kortteli aiotaan tyhjentää – muualla Suomessa läänien perintöä on kaupattu henkilökunnalle ja kannettu roskiin

Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­li aiotaan tyh­jen­tää – muualla Suo­mes­sa läänien pe­rin­töä on kau­pat­tu hen­ki­lö­kun­nal­le ja kan­net­tu roskiin

08.07.2023 05:00 25
Tilaajille
Rovaniemen juna-asemalla taksit noutavat vain yhdestä paikasta – Senaatin asema-alueet oy aikoo tulevaisuudessa ensiksi kehittää ja lopulta myydä Rovaniemen rautatieaseman

Ro­va­nie­men ju­na-ase­mal­la taksit nou­ta­vat vain yhdestä pai­kas­ta – Se­naa­tin ase­ma-alueet oy aikoo tu­le­vai­suu­des­sa ensiksi ke­hit­tää ja lopulta myydä Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man

05.07.2023 15:23
Tilaajille
Valtio harkitsee Rovaniemen lääninhallituksen korttelin myymistä – Museovirasto ei näe suunnitelmille estettä

Valtio har­kit­see Ro­va­nie­men lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lin myy­mis­tä – Mu­seo­vi­ras­to ei näe suun­ni­tel­mil­le estettä

21.05.2023 19:21 9
Tilaajille
Ivalon kasarmialueen uudistaminen pääsi vauhtiin – ensimmäisenä valmistui uusi materiaalikeskus

Ivalon ka­sar­mi­alueen uu­dis­ta­mi­nen pääsi vauh­tiin – en­sim­mäi­se­nä val­mis­tui uusi ma­te­riaa­li­kes­kus

05.05.2023 19:32
Tilaajille
Rajajoosepin moduulirakennukset saivat uuden elämän – Utsjoen uusi poliisilaitos valmistui

Ra­ja­joo­se­pin mo­duu­li­ra­ken­nuk­set saivat uuden elämän – Utsjoen uusi po­lii­si­lai­tos val­mis­tui

24.02.2023 09:37 1
Tilaajille
Rovaniemen poliisi pakeni sisäilmaongelmia virastotaloon – uusi poliisiasema suunnitteilla Verstaantielle

Ro­va­nie­men poliisi pakeni si­sä­il­ma­on­gel­mia vi­ras­to­ta­loon – uusi po­lii­si­ase­ma suun­nit­teil­la Vers­taan­tiel­le

15.02.2023 05:00 10
Tilaajille
Ilkivallasta kärsinyt Kemin rautatieaseman odotustila remontoidaan – seuroilta toivotaan valvonta-apua

Il­ki­val­las­ta kär­si­nyt Kemin rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la re­mon­toi­daan – seu­roil­ta toi­vo­taan val­von­ta-apua

06.02.2023 15:28 1
Tilaajille
Kemijärven virastotaloa remontoidaan 9,5 miljoonalla eurolla – poliisiasema muuttaa taloon alkuvuodesta 2024

Ke­mi­jär­ven vi­ras­to­ta­loa re­mon­toi­daan 9,5 mil­joo­nal­la eurolla – po­lii­si­ase­ma muuttaa taloon al­ku­vuo­des­ta 2024

07.09.2022 13:18 1
Tilaajille
Lapin rajavartiosto suunnittelee uutta kasarmia Ivaloon – Rajavartiolaitoksen rakennuskanta rapistuu, jo 200 työntekijää työskentelee väistötiloissa

Lapin ra­ja­var­tios­to suun­nit­te­lee uutta ka­sar­mia Ivaloon – Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen ra­ken­nus­kan­ta ra­pis­tuu, jo 200 työn­te­ki­jää työs­ken­te­lee väis­tö­ti­lois­sa

28.02.2020 16:04
Tilaajille
Inarin Siida laajenee lähes 20 miljoonalla – Väljät uudet tilat ja perusnäyttelyt avataan huhtikuun alussa 2022

Inarin Siida laa­je­nee lähes 20 mil­joo­nal­la – Väljät uudet tilat ja pe­rus­näyt­te­lyt avataan huh­ti­kuun alussa 2022

19.12.2019 19:09
Tilaajille
Tornion tullin huutokauppa päättyi – valtiolle tarjottiin rakennuksesta 170 000 euroa

Tornion tullin huu­to­kaup­pa päättyi – val­tiol­le tar­jot­tiin ra­ken­nuk­ses­ta 170 000 euroa

16.11.2019 12:21
Tilaajille