Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lää­nin­hal­li­tuk­sen kort­te­lia ja valtion tiloja ke­hi­te­tään vas­tuul­li­ses­ti

Avin tilat entisessä lääninhallituksen talossa ovat olleet kirjoittajan mukaan hyvin vähällä käytöllä muun muassa lisääntyneen etätyön takia.
Avin tilat entisessä lääninhallituksen talossa ovat olleet kirjoittajan mukaan hyvin vähällä käytöllä muun muassa lisääntyneen etätyön takia.
Kuva: Anssi Jokiranta

Heikki Annanpalo kuvasi mielipidekirjoituksessaan (12.7.) Rovaniemen lääninhallituksen korttelin tilannetta ja Senaatti-kiinteistöjen toimintaa monelta osin virheellisin tiedoin.

Toisin kuin kirjoituksessa mainittiin, valtion tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt ei ole irtisanonut Lapin aluehallintoviraston (avi) vuokrasopimusta. Aluehallintovirastojen tila-asioista vastaa hake eli hallinto- ja kehittämispalvelut, joka on osa avia. Hake on irtisanonut osan tiloista.

Yhdessä avin ja haken kanssa on sovittu, että jäljelle jäävien tilojen osalta vuokrasopimukset päättyvät, kun avi siirtyy uusiin, heidän nykyisiä tarpeitaan vastaaviin tiloihin Pilkkeeseen.

Avin tilat entisessä lääninhallituksen talossa ovat olleet hyvin vähällä käytöllä johtuen muun muassa lisääntyneestä etätyöstä. Uusiin tiloihin Pilkkeeseen on mahdollista toteuttaa valtion toimitilastrategian mukainen, uusia työnteon tapoja tukeva työympäristö yhdessä usean eri viraston kanssa.

Tilaratkaisut suunnitellaan yhdessä virastojen kanssa. Niillä hillitään virastojen toimitilakustannusten kasvua ja vähennetään tilankäytön ympäristövaikutuksia, kun tarpeettomia neliöitä ei lämmitetä ja jäähdytetä.

Valtion kiinteistöhallinto ja vuokrajärjestelmä sekä Senaatti-kiinteistöjen nykyinen toimintamalli ovat muuttuneet hyvin merkittävästi sitten 90-luvun, johon kirjoituksessa viitattiin. Vuokrajärjestelmä on nykyään omakustanneperusteinen. Senaatti ei siis tee voittoa valtion vuokraustoiminnalla, vaan suunnittelee ja toteuttaa omakustannehintaan toimivia ja turvallisia tiloja valtion toimijoiden tarpeisiin.

Valtion kiinteistöstrategian mukaan valtio omistaa vain tiloja, joita se itse käyttää tai jotka ovat strategisesti merkittäviä. Ei ole perusteltua tai vastuullista, että valtio pitäisi tyhjillään tiloja.

Tilojen ja alueiden kehittämistä tehdään aina tiiviissä työssä eri tahojen, muun muassa Museoviraston kanssa. Yhteisenä tavoitteena on, että suojellut ja arvokkaat ympäristöt saavat käyttöä, jossa niiden arvo turvataan myös tulevaisuudessa ja joka parhaimmillaan tuo uutta elämää ja elinvoimaa koko alueelle.

Kirjoittaja on Senaatti-kiinteistöjen Pohjois-Suomen aluejohtaja.