Tuore väi­tös­kir­ja: Kes­kus­te­lu Lapin kai­vos­toi­min­nas­ta on kär­jis­ty­nyt­tä, mutta osa­puo­lia yh­dis­tää pyr­ki­mys hyvän elämän tur­vaa­mi­seen

Väitöstutkimuksen tarkastelussa on Suomen Kolariin suunniteltu Hannukaisen kaivoksen uudelleenavaaminen.

Väitöstutkimuksen kohteena on poronhoidon, kaivosteollisuuden ja luontomatkailun yhteiselo Tornionjokilaaksossa. Kuvituskuvaa Ylläkseltä.
Väitöstutkimuksen kohteena on poronhoidon, kaivosteollisuuden ja luontomatkailun yhteiselo Tornionjokilaaksossa. Kuvituskuvaa Ylläkseltä.
Kuva: Pekka Aho

Julkinen keskustelu Lapin kaivostoiminnan ympärillä on kärjistynyttä, mutta kiistojen osapuolia yhdistää paikallisella tasolla pyrkimys hyvän elämän turvaamiseen pohjoisessa, Oulun yliopistossa toteutettu väitöstutkimus esittää.

Filosofian maisteri Teresa Komun väitöskirjassa käsitellään pohjoisen Fennoskandian elinkeinokiistojen paikallisia ulottuvuuksia.