Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa, 198 uutta ta­paus­ta tänään, Nor­bot­te­nin nopea il­maan­tu­vuu­den nousu on hei­jas­tu­nut Tornion ti­lan­tee­seen

-

16.55. So­dan­ky­lä on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

Sodankylässä on todettu kaiken kaikkiaan 47 koronavirustartuntaa, ja altistuneiden määrä on noin 490.  Kunnan ilmaantuvuusluku on kahdelta viikolta 540 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Sodankylän kunta järjesti tiedotustilaisuuden kuntalaisille, yhteistyökumppaneille ja medialle torstaina 12. marraskuuta. Tiedotustilaisuudessa todettiin kunnan olevan kiihtymisvaiheessa.

Sodankylän kunta jatkaa 1. marraskuuta päätettyjä rajoitustoimenpiteitä ja annettuja suosituksia viikolla ja ne kestävät 22. marraskuuta asti. Kuntakohtaisten rajoitusten jatkamisella pyritään turvaamaan koronaepidemian rauhoittuminen.

Lue lisää: So­dan­ky­läs­sä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia vielä vii­kol­la – Kunta on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 540

16.05. Torniossa avataan infektiopotilaille terveyskeskukseen erillinen infektiopoliklinikka

Tornion terveyskeskuksessa avataan perjantaina 13. marraskuuta alkaen erillinen infektiopoliklinikka infektiopotilaiden vastaanottoa varten.

Tornion kaupungin tiedotteen mukaan infektiopoliklinikalle voi hakeutua erilaisissa infektiotautiin viittaavissa oireissa, esimerkiksi kuumeisena, flunssaisena tai vatsavaivoissa. Infektiopoliklinikalla hoidetaan kaikkia infektiopotilaita.

Koronaepidemiatilanne Torniossa on kiihtymisvaiheessa. Vakavan tautitilanteen vuoksi potilaat, joilla epäillään koronavirustartuntaa tai joilla on erilaisia infektiotautien oireita, halutaan pitää erillään terveyskeskuksen muista asiakkaista.

Infektiopoliklinikalle voi varata ajan puhelimitse arkisin kello 8–16. p. 016 432 835 (takaisinsoittoautomaatti).

Infektiopoliklinikka toimii Tornion terveyskeskuksessa, työterveyshuollon tiloissa osoitteessa Sairaalakatu 1. Sisäänkäynti infektiopoliklinikalle on E3-ovesta, joka on terveyskeskuksen hallintosiiven päädyssä heti terveyskeskukseen pihaan tultaessa. Paikalla on opasteet.

Mehiläinen Länsi-Pohjan työterveysasiakkaat siirtyvät terveyskeskuksessa väliaikaisesti väistötiloihin. Työterveyspalveluiden sisäänkäynti on jatkossa B7-ovesta Vesaisenkadun puolelta.

15.55. Lapin sairaanhoitopiirin alueella neljä uutta tartuntaa

Lapin sairaanhoitopiirissä on edellisen katsauksen jälkeen todettu neljä uutta tapausta. Tartunnoista kaksi on peräisin ulkomailta. Toiset kaksi tartuntaa liittyvät Sodankylän kunnan tehostetun palveluasumisen yksikön Nutukkaan tartuntaketjuun, ja tartunnat on todettu yksikön työntekijöillä.

Kahden viime viikon osalta sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 70,1 sataatuhatta asukasta kohden.

Lapin sairaanhoitopiirissä on edellisen katsauksen jälkeen todettu neljä uutta tapausta. Tartunnoista kaksi on peräisin ulkomailta. Toiset kaksi tartuntaa liittyvät Sodankylän kunnan tehostetun palveluasumisen yksikön Nutukkaan tartuntaketjuun, ja tartunnat on todettu yksikön työntekijöillä.

Kahden viime viikon osalta sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku on 70,1 sataatuhatta asukasta kohden.

Koronaturvallinenlappi.fi -sivustolla sairaanhoitopiiri muistuttaa influenssarokotteen merkityksestä korona-aikana.

Influenssarokotusten ollessa käynnissä on tärkeää, että rokotteen ottavat kaikki riskiryhmään kuuluvat sekä heidän lähipiirinsä. Tällä voidaan vähentää influenssaan liittyvää lisäsairastumista.

Julkisella puolella maksuttomia influenssarokotteita on vielä reilusti jäljellä.

Maksuttomaan influenssarokotteeseen ovat oikeutettuja:

  • sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
  • raskaana olevat
  • alle 7-vuotiaat lapset
  • 65 vuotta täyttäneet
  • varusmiehet
  • sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat, sekä
  • vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri

Rokote on saatavissa oman kunnan terveyskeskuksen kautta.

12.31 Kittilässä pikatestit käyttöön

Kittilässä on otettu käyttöön koronaviruksen pikatestaus. Pikatestit ovat olleet käytössä aiemmin esimerkiksi Sodankylässä.

Pikatestin tulos saadaan noin kahdessa tunnissa.

Kittilässä epidemiatilanne on rauhallinen.

12.10. Kit­ti­läs­sä, Sal­las­sa ja Ina­ris­sa ur­hei­lu­ot­te­lut muiden paik­ka­kun­tien kanssa tauolle

Kittilässä, Sallassa ja Inarissa suositellaan, että turnausreissuja ei nyt toteutettaisi kuntarajojen yli. Sekä Kittilässä että Inarissa koronatilanne on vielä rauhallinen.

Kittilän johtava lääkäri myös suosittaa, ettei  aikavälillä 5.–22. marraskuuta Kittilän kunnan liikuntapaikoilla järjestetä sellaisia ottelutapahtumia, joihin osallistuu ulkopaikkakuntalaisia joukkueita. Tilannetta arvioidaan uudestaan 22. marraskuuta jälkeen.

Myös Inarissa tilannetta arvioidaan uudelleen 22. marraskuuta jälkeen.

– Normaali harrastetoiminta voi jatkua, toki turvavälejä ja suunenäsuojusten käyttöä suositellaan mahdollisuuksien mukaan, Inarin johtava lääkäri Outi Liisanantti toteaa tiedotteessaan.

Myös Sallan kunnan laajennettu johtoryhmä suosittelee vahvasti, että muualla järjestettäviin joukkuelajien turnauksiin tai peleihin ei osallistuta 30. marraskuuta saakka.

Lisäksi annetaan vahva suositus siitä, että joukkuelajien turnauksia tai pelejä ei järjestetä Sallassa samoin 30. marraskuuta saakka.

Harrastus- ja harjoittelutoimintaa voidaan jatkaa, kun muistetaan koronatorjunnan perusasiat.

10.32 Län­si-Poh­jas­sa todettu neljä uutta tar­tun­taa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu torstaina neljä uutta tartuntaa.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava, johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila kertoo tiedotteessaan, että uusien tartuntojen tarkemmat yksityiskohdat ovat selvityksessä.

Sodankylässä päätetään tänään rajoitustoimenpiteiden jatkosta.

Sodankylän kunta järjestää torstaina kello 16 tiedotustilaisuuden kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi tarkastellaan tartuntalähteitä tarkemmin.

10.30 THL:n ja STM:n aamun tiedotustilaisuus

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen ja ylilääkäri Hanna Nohynek THL:stä.

Lapin Kansa teki liveseurantaa tilaisuuden annista:

Hanna Nohynek THL

–Voidaanko rokotteen myötä koronaviruksen turvatoimista luopua? Vastaus: Emme tiedä vielä rokotteista tarpeeksi, varotoimista on pidettävä kiinni.

– Ensimmäisessä vaiheessa rokotteita riittää korkeintaan 10 prosentille väestöstä, toisessa korkeintaan 20 prosenttia.

–Rokotusten seurantaa on tehtävä Suomessa todella tarkkaan.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki STM

–Viikon ilmaantuvuus 25 kahden viikon noin 50

–Vaihteluvälit sairaanhoitopiirien välillä suuria.

–Suurten kaupunkien tilanne jossain määrin huolestuttava.

–Noin puolet uusista tartunnoista Helsinki-Uudenmaan alueella, siellä jäljitettävyys heikkenee.

–8 prosenttia tartunnoista ulkomailta, luku on nousussa. Valtaosa kuitenkin perhepiirissä.

–Tilanteen äkillistä huononemista ei voida poissulkea

Taneli Puumalainen THL:

–198 uutta tapausta tänään, Norbottenin nopea ilmaantuvuuden nousu on heijastunut Tornion tilanteeseen

–Keski-ikäiset sairastuivat hieman enemmän, mutta suurta trendiä ei ole, nuoret sairastuvat eniten

–Positiivisten osuus 1,6 %, vastaa kiihtymistilannetta.

–Kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Tämän lisäksi on yksittäisiä kaupunkeja, joissa on otettu rajoitustoimenpiteitä käyttöön. Tällaisia ovat esimerkiksi Kouvola, Kuopio, Siilinjärvi ja Rovaniemi.

–Suosituksia ja rajoituksia on otettava herkästi käyttöön

10.00 Nopeita alueellisia muutoksia

Tämänhetkistä epidemiatilannetta leimaavat nopeat alueelliset muutokset. Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua.

Epidemian leviämisen estämisessä tarvitaan jatkuvasti alueellisia, oikea-aikaisia ja riittävän kattavia toimia, nopeaa testausta ja tehokasta tartunnanjäljitystä.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,15-1,2 (90 % todennäköisyysväli).

Viikolla 45 (2.-8.11.) suurin osa tartunnoista oli peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli noin 8 %, ja näistä aiheutui joitakin jatkotartuntoja Suomessa.

Viimeisen seurantaviikon (viikko 45) aikana tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 1397 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 1452. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 25 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se edellisellä viikolla oli 26.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 44–45) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2849 uutta tapausta, kun edeltävien kahden viikon (viikot 42-43) aikana tapauksia oli yhteensä 2499. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli noin 51 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 45.

Tapausmäärät kasvussa suuremmissa kaupungeissa

Alueiden omien raporttien mukaan 11.11.2020 kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Sairaanhoitopiireistä loput 14 ovat perustasolla, kuitenkin siten, että osassa perustasolla olevista sairaanhoitopiireistä yksittäiset kaupungit ovat siirtyneet kiihtymisvaiheeseen. Näitä ovat Kouvola, Kuopio ja Siilinjärvi sekä Rovaniemi.

Suomen suurimmissa kaupungeissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Turku) tapausmäärät ovat kasvaneet. Toisaalta monella alueella tilanne on saatu hyvin hallintaan, jolloin alueellinen epidemiatilanne on rauhoittunut. Näin on käynyt esimerkiksi Vaasassa.

Tartunnoista suurin osa todetaan edelleen nuorilla aikuisilla, mutta myös vanhemmissa ikäluokissa tapaukset ovat jonkin verran lisääntyneet. On tärkeää suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Tartunnanlähde pyritään aina selvittämään

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen lähde saatiin selvitettyä noin 55 %:ssa tartunnoista. Tämä on hieman vähemmän kuin edellisellä viikolla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella tartunnanlähde oli tiedossa noin 40 %:ssa todetuista tapauksista viikolla 45. Muualla maassa, pois lukien HUS-alue, tartunnanlähde saatiin selville noin 80 %:ssa tartunnoista.

Kuten edellisilläkin viikoilla, uusista tartunnoista kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Yli puolet (56 %) jäljitetyistä tartunnoista tapahtuu tällä hetkellä samassa taloudessa asuvilla. Yksityiselämän sosiaalisiin tilanteisiin (lähipiirin tapaaminen, yksityiset kokoontumiset) liitettiin 15 % tartunnoista, työpaikalle noin 10 % ja harrastustoimintaan noin 7 % tunnetuista tartunnoista.

Useimmissa sairaanhoitopiireissä havaittiin tartunnan saaneita oppilaita, mutta tartunnat olivat pääosin peräisin muualta kuin kouluympäristöstä. Nämä tartunnat johtivat kuitenkin oppilaiden ja opettajien karanteeneihin, vaikka jatkotartunnat olivat harvinaisia. Varhaiskasvatuksessa todettiin vain yksittäisiä tartuntoja. Ravitsemisliikkeissä tapahtui alle 4 % tartunnoista. Tämä viittaa siihen, että rajoitustoimet ovat olleet tehokkaita.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrät hieman nousussa

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevia potilaita on edelleen melko vähän, mutta potilaiden määrä on viime viikkoina kasvanut. Sairaalahoidossa oli 11.11.2020 yhteensä 73 potilasta, joista 14 tehohoidossa.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 14 000 mikä on noin 75 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 18 345 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 365.

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 12.11.2020
Video: Valtioneuvosto

Keskiviikon koronauutisia:

14.13 Länsi-Pohjan ilmaantuvuus Suomen korkein

Länsi-Pohja on ohittanut Uudenmaan koronaviruksen ilmaantuvuudessa ja alueella on nyt Suomen korkein koronan ilmaantuvuus. Keskiviikkona Länsi-Pohjan ilmaantuvuus kohosi 98,6 tartuntaan 100 000 asukasta kohden viimeiseltä kahdelta viikolta.

– Tämä on valitettavaa, mutta myös odotettavissa, koska tartuntaketjut eivät ole sammuneet. Tässä vaiheessa tarvitaan ennen kaikkea väestö mukaan, kertoo Länsi-Pohjan johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

Lue lisää:

Län­si-Poh­jan il­maan­tu­vuus­lu­ku on Suomen korkein – Näyt­teen­ot­to­pis­teet ovat ruuh­kau­tu­neet, etenkin Tor­nios­sa

13.52 Rovaniemellä rauhallinen tilanne

Uusia tapauksia on eilisen uutisoinnin jälkeen todettu kaksi. Näistä toinen on todettu Rovaniemellä, jossa kyseessä on jo karanteenissa olleen henkilön perhealtistuminen.

Asiasta kertoo sivusto Koronaturvallinenlappi.fi

Toinen tapaus on todettu Sodankylässä, ja se liittyy tehostetun palveluasumisen yksikön Nutukkaan tartuntaketjuun. Kyseessä on henkilökuntaan kuuluva henkilö.

13.11 Torniossa ilmaantuvuus 242

Keskiviikkona koronavirustapausten ilmaantuvuus on Torniossa 242 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Kaupungin tiedotteen mukaan toivottua käännettä parempaan ei ole toistaiseksi tapahtunut.

Koronaepidemia on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kiihtymisvaiheessa, ja etenkin Torniossa tautitilanne on tällä hetkellä erittäin vakava.

12.00 238 uutta koronatartuntaa tänään

Suomessa on raportoitu 238 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu 2 967 tartuntaa, mikä on 292 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 675 koronatartuntaa

12.00 Joukkoliikenteessä kehotetaan välttämään kovaäänistä puhumista

Suomessa joukkoliikenteeseen jäljitettyjä matkustajien koronatartuntatapauksia on pyöreä nolla, tiedottavat Helsingin seudun liikenne (HSL) ja VR nojaten omaan seurantaansa.

HSL:n ja VR:n mukaan yksi syy tartuntojen vähäisyyteen on joukkoliikennevälineissä vietetyn ajan lyhytkestoisuus ja se, että matkan aikana ollaan yleensä hiljaa. Näin virus ei leviä ilman ja pisaroiden mukana samalla tavalla ilmaan kuin esimerkiksi huutaessa.

Jotta tartuntojen määrät pysyisivät nollassa, kehottavat molemmat liikennöitsijät matkustajia välttämään kovaäänistä puhumista joukkoliikennevälineissä ja käyttämään kasvomaskeja matkan aikana.

HSL:n mukaan työmatkaliikenteessä yli puolet matkustajista käyttää kasvomaskeja. Muutoin niiden käyttö vaihtelee vuorokaudenajan mukaan.

Kaukojunissa maskeja käyttää VR:n mukaan noin puolet matkustajista paitsi Ekstra-luokassa, jossa matkustavilla on ollut maskipakko viime kuun lopusta saakka.

11.58 Länsi-Pohjassa tilanne edelleen vakava

Länsi-Pohjan tilanne on edelleen vakava. Alueen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 91,9 sataatuhatta asukasta kohden kahdelta viikolta. Sairaanhoitopiiri on edelleen kiihtymisvaiheessa.

Tiistain jälkeen on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on todettu eri puolilla Länsi-Pohjaa, mutta vakavin tilanne on tällä hetkellä Torniossa. Torniossa on todettu myös useita joukkoaltistuksia. Tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin on määrätty Länsi-Pohjan alueella yhteensä yli 500 henkilöä.

Viime viikolla annetut vahvat suositukset ovat edelleen voimassa ainakin 18. marraskuuta saakka, jolloin niiden jatkamista arvioidaan uudelleen.

Tiedotteen mukaan tartuntaketjuja on saatu jäljitettyä hyvin, mikä antaa toivoa, että tilanne saadaan vielä rauhoitettua. Suurin osa viime viikkojen tartunnoista liittyy Torniossa lokakuun lopussa tapahtuneeseen ravintola-altistukseen.

11.11. Rovaniemi jatkaa koronasuosituksia vielä viikolla, kiihtymisvaihe jatkuu

Rovaniemi päätti jatkaa suosituksia vielä viikolla eli keskiviikkoon 18.11. asti. Perusteena on se, että kaupunki on vielä kiihtymisvaiheessa ja rajoituksella halutaan varmistaa, että päästään kiihtymisvaiheesta perusvaiheeseen. Kaupunki suositteli kaikkia yli 12-vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä kahdeksi viikoksi 30. lokakuuta. Ulkotiloissa tapahtuva ryhmäharrastustoiminta on mahdollista, kunhan turvavälit huomioidaan.

Johtoryhmä toteaa, että epidemia on kuitenkin edelleen kiihtymisvaiheessa ja kaikkia tapauksia ei ole pystytty jäljittämään, joten valppaus on paikallaan. Kaupunki on valmiudessa reagoimaan siihen, että tilanne hankaloituu nykyisestä