Maastopalo: Pel­los­sa palaa neljän heh­taa­rin ko­koi­nen maas­to­pa­lo – Syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

liveseuranta

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä neljä uutta tar­tun­taa, 198 uutta ta­paus­ta tänään, Nor­bot­te­nin nopea il­maan­tu­vuu­den nousu on hei­jas­tu­nut Tornion ti­lan­tee­seen

12.11.2020 17:03

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa neljä ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapissa kolme uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa 222, Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa vii­kon­lo­puil­le

21.10.2020 17:47

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ter­vo­las­sa yksi ja Ro­va­nie­mel­lä kaksi tar­tun­taa, Tänään 294 uutta ta­paus­ta, käyrät poh­joi­ses­sa hieman las­kus­sa, po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kaik­kiaan las­ku­suun­nas­sa

20.10.2020 17:50

Bio­tuo­te­teh­taan val­mis­te­lu­pro­ses­sia voi seurata livenä

08.10.2020 19:57