Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa neljä ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vää kuo­le­maa, Lapissa kolme uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa 222, Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa vii­kon­lo­puil­le

-

16.58. Lapissa todettu kolme tapausta, kaikki liittyvät tuttuihin tartuntaketjuihin

Lapissa todettiin kolme koronavirustartuntaa keskiviikkona. Kaikki ovat Rovaniemeltä ja tunnetuista tartuntaketjuista.

Tartunnoista kaksi liittyy RoKin U15 -joukkueen tartuntaketjuun. Tapaukset ovat jatkotartuntoja läheisiin ihmisiin.

Kolmas tartunta on jatkotartunta läheiseen, mikä liittyy viime viikon ulkomailta peräisin tulleeseen koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportoimissa luvuissa on viivettä. Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas arvelee keskiviikkona ilmoitetun ylimääräisen tartunnan olevan viime viikolta.

Lue myös: Lapissa on todettu kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa tänään – Kaikki ta­pauk­set liit­ty­vät tut­tui­hin tar­tun­ta­ket­jui­hin

14.17. Suomessa raportoitu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa

Suomessa on raportoitu neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä kuolemia on raportoitu nyt 355.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on nyt 65 ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin maanantaina. Tehohoidossa on seitsemän ihmistä, mikä on sama määrä kuin maanantaina

12.54. 222 uutta tar­tun­taa tänään – Neljä tar­tun­taa Lapissa

Rovaniemelle tartuntoja kirjattiin kaksi korotatartuntaa lisää, Kemiin ja Tornioon kumpaankin yksi. Muualle Lappiin ei ole merkitty uusia tartuntoja.

Koko maassa uusia tartuntoja on tullut eiliseen verrattuna 222. Kaikkiaan tartuntoja on Suomessa raportoitu 14 071.

Lue myös: Ko­ro­na­ti­lan­ne: 222 uutta tar­tun­taa tänään –Neljä tar­tun­taa Lapissa

12.12. Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa myös vii­kon­lo­puil­le

Länsi-Pohjan pandemiatyöryhmä muistuttaa, että jatkotartuntojen estämiseksi näytteenottoon hakeutuminen heti oireiden ilmetessä on tärkeää. Näytteidenottomahdollisuuksia pyritään alueella lisäämään myös viikonlopuille.

Vaikka tartuntojen määrä on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella kevään tilanteeseen verrattuna pienempi, altistumisia todetaan nyt ratkaisevasti enemmän. Kaikkiin altistuneisiin on otettu yhteyttä ja heidät on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin.

Ero altistuneiden määrässä voi pandemiatyöryhmän mukaan johtua siitä, että tällä hetkellä voimassa ei ole samankaltaisia rajoituksia kuin keväällä poikkeustila-aikana. Länsi-Pohjan alueellinen pandemiatyöryhmä suosittelee painokkaasti edelleen välttämään kaikkia ylimääräisiä sosiaalisia kontakteja.

Lue myös: Län­si-Poh­jas­sa py­ri­tään li­sää­mään näyt­teen­ot­toa myös vii­kon­lo­puil­le – sai­raan­hoi­to­pii­ri suo­sit­te­lee vält­tä­mään kaikkia yli­mää­räi­siä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja


Tiistain koronauutisia:

17.39. Rovaniemen tartunnat liittyvät RoKin tartuntaketjuun, urheiluseuroille annettu ohjeita

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa tiistaina. Molemmat niistä ovat Rovaniemellä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan tapaukset liittyvät RoKin U15-joukkueen tartuntaketjuun. Tartunnan saaneet henkilöt ovat olleet karanteenissa jo ennen kun he saivat positiivisen tuloksen koronavirustesteistä.

Lapin sairaanhoitopiirissä on annettu urheiluseuroille ohjeita koronaviruksen torjuntaan. Katsojien kuulu käyttää peleissä maskeja ja pitää turvavälejä muihin katsojiin. Katsojien tulee pitää etäisyyttä pelaajista ja muusta henkilökunnasta.

Pelaajien ja muun henkilökunnan tulee käyttää suojamaskia kaikkina muina aikoina paitsi pelatessa.

RoKin joukkueissa tehdään testauksia, joilla selvitetään onko koronavirus levinnyt joukkueiden ja toimihenkilöiden keskuudessa.

Lue myös: Ro­va­nie­men kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta liit­ty­vät RoKin tar­tun­ta­ket­juun – RoKin jouk­kueis­sa tehdään tes­tauk­sia ja ur­hei­lu­seu­roil­le an­ne­taan tur­val­li­suus­oh­jei­ta

16.39. Kärppien koronatestit negatiivisia

Koko Oulun Kärppien liigajoukkue testattiin koronaviruksen varalta tartunnan ilmettyä joukkueessa. 35 lisätestistä 34 tuli takaisin negatiivisena.

Kärpät tiedotti perjantai-iltana joukkueessa ilmenneestä koronavirustartunnasta. Tartunnasta johtuen koko muu joukkue ja sen henkilöstö kävi koronavirustesteissä, joiden tuloksista osa saatiin maanantaiaamuna ja loput tiistaina iltapäivällä.

Kaikki koronavirukselle altistuneet testattiin ja he ovat tällä hetkellä karanteenissa. Karanteeni jatkuu 26.10. asti. Karanteenista johtuen Kärppien kolme kotiottelua ja yksi vierasottelu jouduttiin siirtämään.

15.18. Tervolassa koronavirustartunta

Tervolassa on todettu koronavirustartuntaa. Tervolan tekninen lautakunta on altistunut koronavirukselle teknisen lautakunnan kokouksessa 15. lokakuuta.

Kaikki altistuneet on kontaktoitu ja asetettu karanteeniin ja ovat terveydenhuollon seurannassa.

– Tartunnan jäljitys on saatu hyvin käyntiin. Kaikki altistuneet on saatu selvitettyä. Tapaus liittyy Länsi-Pohjan alueen yhteen tartuntaketjuun, kertoo Tervolan terveyskeskuksen johtava lääkäri Heli Hyrkäs.

Lue myös: Ter­vo­las­sa todettu ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Tek­ni­sen lau­ta­kun­nan ko­kouk­seen osal­lis­tu­nei­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin

13.30. 294 tapausta Suomessa tänään, Lapissa ja Länsi-Pohjassa yhteensä 3

Suomessa on todettu 294 uutta koronavirustapausta, raportoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Koko maassa on todettu tähän mennessä yhteensä 13 849 tartuntaa, joista 2 727 on todettu viimeisen 14 päivän aikana.

Pohjois-Suomessa on todettu yhteensä yhdeksän uutta tartuntaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu kaksi uutta tartuntaa. Lapissa tartuntoja on tähän mennessä todettu 138 kappaletta. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu yksi uusi tartuntatapaus, yhteensä tapauksia on havaittu 172 tartuntaa.

THL kertoo, että koronakartan luvut eivät ole tänään päivittyneet oikein, syytä ongelmaan tutkitaan.

Lue myös: Suo­mes­sa ha­vait­tu 294 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Län­si-Poh­jas­sa yksi ja Lapissa kaksi uutta tar­tun­taa

10.30. THL tiedotustilaisuus liveseuranta  (tilaisuus päättyi 11.25):

THL Mika Salminen: Tilanne maailmalla

 • Haavoittuvimpia on opittu suojelemaan
 • Piikki on nyt syksyllä tartunnoissa kova, mutta kuolleisuus ei
 • Syksyn piikki kehittyy hitaammin, mutta muutamissa maissa on tapauksia enemmän kuin keväällä.
 • Tsekki, Unkari, Puola, näissä maissa oli keväällä vähän tapauksia, mutta nyt enemmän.
 • Naapurimaat: kehityksen voi myös kääntää, Tanska on saanut tapaukset laskuun.

THL Taneli Puumalainen

 • Tänään 294 tapausta, kertymä useammalta päivältä. Ei vielä varmistettu.
 • Positiivisten tapausten määrä on laskussa.
 • Tartunnan jäljitys suurimmassa osassa maata toimii, hidastaa epidemiaa.
 • Ilmaantuvuus HUS:in alueella yli 80,
 • Vaasassa ilmaantuvuus jopa yli 600, sairaanhoitopiirissä puolet siitä. Tilanne hieman rauhoittunut
 • Käyrät laskusuunnassa Lapissa ja Länsi-Pohjassa. (viime viikon tieto)
 • Kiihtymisvaiheen alueilla aikuisten liikuntaryhmien suosituksia mietitään nyt alueilla: mikä on korkean riskin toiminta?
 • Leviämisvaiheessa viimesijaisena keinona toisen asteen koulutuksen siirtminen etäopetukseen.

Markku Peltonen, tutkimusprofessori kertoo sairauden kuvasta tällä hetkellä

 • Tartunnan saaneilla hieman enemmän taustasairauksia, mutta ei kovin paljon, keväällä luvut olivat suurimmat. Johtuu osaksi luultavasti siitä keitä keväällä testattiin.
 • Kuolleiden keski-ikä 82 vuotta.
 • Kuolleisuus nousee iän myötä, käyrä jyrkkenee  65 vuoden jälkeen.
 • Taustasairaudet ovat suuri tekijä kuolleisuudessa. Ikä vaikuttaa tässäkin jyrkästi. Alle 50-vuotiailla riski ei ole kovin korkea.

Kysymyksiä:

Kuinka tartuttava sairaus on nyt? Salminen: tartuttavuus ei ole muuttunut.

Milloin epidemian huippu saavutetaan?: Salminen: sellaista ennustetta ei ole.

Mitä supertartuttajista tiedetään? Salminen: termi on harhaanjohtava. Osa tartunnoista johtaa suureen määrään jatkotartuntoja. Se vaihtelee sairauden vaiheen mukaan. Olosuhteet ovat silloin ratkaisevia. Siksi on tunnistettu tilainteita, joissa riskit ovat korkeita.