tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ter­vo­lan West­si­de-han­ke etenee – "Kaikki ovet ovat auki"

Tervolan Westside-hankkeen projektipäällikkö korostaa Tervolan myönteisiä mahdollisuuksia, jatkuvuutta ja avoimuutta.

Osa Westside-alueesta Tervolan kunnantalolta kuvattuna.
Osa Westside-alueesta Tervolan kunnantalolta kuvattuna.

Viime vuoden syksyllä alkaneessa Westside-hankkeessa kehitellään Tervolaan uutta asuin-, yritys- ja matkailualuetta. Hankkeen yleissuunnitelma on työn alla, ja se luo reunaehdot muun muassa viestintään ja rakentamiseen. Aluetta suunnitellaan Kemijoen ranta-alueelle upeisiin maisemiin: Tervolan kuntakeskus siintää Suomen pisimmän joen vastarannalla. Westside-hankkeen projektipäällikkö Satu Pekkala kuvailee aluetta hulppeaksi:

– Jossain päin maailmaa alue olisi jo suorastaan revitty kunnan käsistä, kertoo Pekkala kauniin jokialueen arvosta.

Pekkala on työskennellyt hankkeen projektipäällikkönä helmikuusta 2020 alkaen. Parhaillaan suunnitellaan niin kutsuttua masterplania, jonka selvitystyöstä vastaa Finnish Consulting Group Oy:n Rovaniemen aluetoimisto. FCG voitti kesän alussa järjestetyn tarjouskilpailun, joka järjestettiin avoimella hankintamenettelyllä. Monikanavaisen viestintäohjelman suunnittelun ja toteutuksen kilpailutuksen puolestaan voitti helsinkiläinen suunnittelutoimisto Berry Creative. Pekkalan mukaan yhteistyötä kaikkien sidosryhmien välillä tehdään aktiivisesti.

– Oman kokemukseni myötä olen halunnut alusta asti, että eri toimijat saatetaan yhteen jo hankkeen aikana, Pekkala kertoo.

Jatkuvuus on toinen asia, jota Pekkala korostaa. Westside-hanke päättyy vuoden 2020 lopussa. Hanke on kuitenkin tulevaisuuteen suuntautunut: hankkeen aikana tehtävät toimenpiteet tukevat koko kuntaa jatkossakin.

– Westside tulee olemaan merkittävä osa Tervolan kuntaa. Laadittavan viestintäohjelman avulla lisätään Westside-alueen tunnettuutta ja vetovoimaa, sekä markkinoidaan aluetta potentiaalisille kohderyhmille. Ohjelman avulla vahvistetaan myös jo olemassaolevaa positiivista imagoa. Kun hanke päättyy, toimenpiteet tulevat silti kantamaan jatkossakin, Pekkala kuvailee.

Kysyttäessä siitä, millaista asumista, yrittäjyyttä ja arkkitehtuuria alueella voisi olla, Pekkala korostaa kaikkien ovien olevan vielä auki. Ennen kuin näin konkreettisiin asioihin voidaan mennä, on tarkasteltava alueen kehittämisen lähtökohtia ja reunaehtoja, sekä arvioitava kehittämismahdollisuuksia. Tämän jälkeen muun muassa määritellään tavoitteet, luodaan toimenpide- ja maankäyttösuunnitelma, laaditaan kehittämisen tiekartta ja tehdään riskianalyysit. Varmaa kuitenkin on, että Westside-alueella on paljon potentiaalia.

– Tervolan sijaintihan on ihan kultaa: lähellä on sekä länsiraja että Rovaniemi, Pekkala korostaa. Ympärillä kuhisee vireänä myös koko Meri-Lappi. Työn alla oleva yleissuunnitelma muodostaa haaveilulle kuitenkin realistiset reunaehdot. Suunnitelmissa täytyy huomioida esimerkiksi alueen huomattava tulvariski.

– FCG:llä on kokemusta tulvariskialueilla suunnittelusta. Kokemus tulvaherkältä alueelta oli yksi soveltuvuusvaatimuksista, kun suunnittelutoimistoja kilpailutettiin, Pekkala kertoo.

Westside-aluetta kehitetään Pekkalan mukaan avoimesti, kuullen eri sidosryhmiä, myös kuntalaisia.

– Minulle saa aina soittaa tai laittaa viestiä. Aluetta ei missään nimessä ole tarkoitus työstää missään pienessä piirissä ja salaisesti, Pekkala korostaa. Elokuussa järjestetään muun muassa kaikille avoin työpajatilaisuus

– Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja kommentoimaan, sanoo Pekkala.Tilaisuuden aika, paikka ja tarkempi ohjelma viestitään kunnan kanavissa heti niiden varmistuessa.