suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Tilaajille

Tästä kiis­tel­lään nyt: Onko Ke­mi­joen ve­sis­tön tila hyvä vai tyy­dyt­tä­vä? Ja mitä väliä sillä on?

Lapin ely-keskuksessa valmistellaan paraikaa Kemijoen alapuolisen osan vesienhoitosuunnitelmaa. Keskuksen mukaan joen tila on tyydyttävä, mutta Kemijoki Oy:n mielestä luokittelu on väärä. Taustalla on määrittelyn oikeudellinen sitovuus.

Rovaniemi
Kemijoen alapuolisen eli Rovaniemen ja Perämeren välisen osuuden vesienhoitosuunnitelma on tällä hetkellä kuulemisvaiheessa. Se päättyy toukokuun puolessa välissä. Valtioneuvosto hyväksyy, hylkää tai palauttaa hoitosuunnitelman käsittelyyn ensi joulukuussa. Kuva Valajaskosken voimalaitokselta.
Kemijoen alapuolisen eli Rovaniemen ja Perämeren välisen osuuden vesienhoitosuunnitelma on tällä hetkellä kuulemisvaiheessa. Se päättyy toukokuun puolessa välissä. Valtioneuvosto hyväksyy, hylkää tai palauttaa hoitosuunnitelman käsittelyyn ensi joulukuussa. Kuva Valajaskosken voimalaitokselta.
Kuva: Jussi Leinonen

Kemijoen äärellä tingataan paraikaa siitä, missä kunnossa Kemijoen alapuolinen eli käytännössä Rovaniemen ja Perämeren välinen jokiosuus on.

Taustalla on Lapin elinkeino-, ympäristö- ja liikennevirastossa tekeillä oleva alueen uusi vesienhoitosuunnitelma.