Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Tilaajille

Ta­po­jär­vi Oy sai val­ta­kun­nal­li­sen yrit­tä­jä­pal­kin­non

Perheyritys on kasvanut kiertotalouden edelläkävijäksi ja 500 ihmisen työllistäjäksi.

Lappilaisyritys Tapojärvi Oy sai Suomen Yrittäjäpäivillä Lahdessa valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. 500 henkeä työllistävä teollisen kiertotalouden edelläkävijä palvelee tehtaita ja kaivoksia kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa, joiden lisäksi on toimipisteet myös Ruotsissa ja Italiassa.

Muoniossa yhden miehen, Esko Tapojärven, taksista 64 vuotta sitten käynnistynyt yritys siirtyi kaivosurakointiin 1970-luvulla Kolarin Rautuvaaran kaivoksessa.