Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­löyö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni
Tilaajille

Ta­lou­del­li­nen ja so­siaa­li­nen kes­tä­vyys ovat unoh­tu­neet ym­pä­ris­tö­jär­jes­töil­tä – luon­to­ar­vot­kaan eivät ole lei­ri­läis­ten puo­lel­la

Aalistunturin leiriläiset ovat heikoilla jäillä vaatimuksineen. Erityisesti ovat unohtuneet talouden realiteetit.

Suomen metsien käytössä on vuosia pyritty noudattamaan taloudellisen, ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden periaatetta.

Ympäristöjärjestöjä eivät taloudellinen tai sosiaalinen kestävyys ole koskaan kiinnostaneetkaan. Niin näyttää käyneen myös Aalistunturissa. Esimerkiksi Kolarin ja Pellon kuntien suhtautuminen kansallispuistopuheisiin on epäselvä.

Aalistunturin osalta voi myös kysyä, onko leiriläisillä lopulta kovin kummoisia ekologisia periaatteitakaan. Lapin ely-keskuksen mukaan leiriläisten omissa lajikartoituksissa ” alueelta ei ole todettu luonnonsuojelulailla rauhoitettuja tai erityisesti suojeltavia sammal-, jäkälä- tai kääväkäslajeja tai sellaista lajistoa, joka tulisi jättää metsätaloustoimien ulkopuolelle”.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita