Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

Kaikki kiistävät syytteet.

Oulu

Kittilän kunnan ongelmia on syyttäjän mukaan yritetty ratkoa ostamalla lakipalveluita ohi kunnan virallisen hankintaprosessin. Syyttäjän mukaan silloiset Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja ryhtyivät joulukuussa 2013 hankkimaan lakipalveluita kunnan lukuun ilman hankintapäätöstä. Syytteen tekoaika ulottuu helmikuuhun 2015.

Syytteen mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Timo Kurula ja kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Markku Mäkitalo toimittivat asiakirjoja juristille. Kurula ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Aki Maunula allekirjoittivat syyttäjän mukaan lakipalveluista syntyneen 9 500 euron laskun vaikka heillä ei ollut oikeutta hyväksyä laskuja kunnan lukuun.

Syyttäjän mukaan juristin neuvoja hyödynnettiin ainakin hissiyhtiö Levi Ski Resortin toimitusjohtajaa koskevan tutkintapyynnön peruuttamiseen ja kunnanjohtaja Anna Mäkelän potkuihin liittyen.

Syyttäjä vaatii kolmikolle ehdollista vankeutta ja oheissakkoa törkeän petoksen yrityksestä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kaikki kolme kiistävät syytteet. Kurulan ja Maunulan mukaan erillistä hankintapäätöstä lakipalveluiden hankkimiseen ei tarvittu, sillä kunnanhallitus oli tehnyt asiassa hallinnolliset päätökset. Mäkitalo kiistää antaneensa toimeksiantoa lakipalveluiden saamiseksi.

Syytteessä myös kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä

Syyttäjän mukaan Kurula tilasi toistamiseen lakiapua kunnan piikkiin helmikuussa 2015. Kyse oli Mäkelän potkuista, joista oli valitettu hallinto-oikeuteen. Kurula halusi juristilta apua hallinto-oikeudelle toimitettavia lausuntoja varten, syytteessä sanotaan.

Kunnalle toimitettiin lakipalveluista yli 7 000 euron lasku. Syyttäjän mukaan Kurulalla ei tässäkään tapauksessa ollut oikeutta eikä toimivaltaa tehdä hankintoja kunnan lukuun. Kurula kiistää syytteen virka-aseman väärinkäyttämisestä. Hän sanoo vastauksessaan, ettei erillistä hankintapäätöstä tarvittu.

Virka-aseman väärinkäyttämisestä syytteessä on myös kunnanjohtajana toiminut Kyösti Tornberg. Syyttäjän mukaan Tornberg sai jälkimmäisiä lakipalveluita koskevat laskut haltuunsa, mutta säilöi ne työpöytänsä laatikkoon.

Laskut löytyivät vasta Tornbergin jäätyä eläkkeelle.

Tornberg kiistää syytteen. Hän sanoo tulleensa vt. kunnanjohtajaksi huhtikuussa 2015, jolloin tilanne kunnassa oli vaikea. Aika ei hänen mukaansa sopinut kiistanalaisen laskun käsittelyyn.

Syyttäjä vaatii helmikuun 2015 laskujen takia rangaistusta virka-aseman väärinkäyttämisestä myös viidelle kunnanhallituksen jäsenelle tai varajäsenelle sekä vs. hallintojohtajalle. Kaikki kiistävät syytteen.

Syytteitä käsitellään poikkeuksellisesti Oulun käräjäoikeuden tuomarin johdolla, koska kaikki Lapin käräjäoikeuden tuomarit ovat esteellisiä asiassa. Oikeudenkäynti alkoi tiistaina.

Oikeusvyyhti alkoi hiihtohissihankinnoista

Kittilän kunnan päätöksentekoon liittyvä monipolvinen oikeusjuttu sai alkunsa vuonna 2013 Levin hiihtokeskuksen hiihtohissihankinnoista. Kittilän kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki vuoden 2013 lopulla tutkintapyynnön kunnan enemmistöomisteisen Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta Jouni Palosaaresta, koska tämä vuoti hissivalmistajalle toisen tarjouskilpailuun osallistuneen valmistajan luottamuksellista tarjoustietoa.

Sen jälkeen kunnanvaltuusto irtisanoi Mäkelän luottamuspulaan vedoten. Korkein hallinto-oikeus totesi kunnanjohtaja Mäkelän potkut laittomiksi kesällä 2016. Toimitusjohtaja Palosaaren syytteet hylättiin sittemmin, koska hän ei aiheuttanut toiminnallaan konkreettista vahinkoa.

Mäkelän epäasiallinen kohtelu ja potkut vuonna 2014 poikivat virkarikossyytteet 27 kuntapäättäjälle. Lapin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet. Asiassa odotetaan alkuvuodesta Rovaniemen hovioikeuden tuomiota.