kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Tilaajille

So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien nuo­ril­la on hyvät mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua yh­tei­seen te­ke­mi­seen – taksi tuo ta­paa­maan muita nuoria

Riipin nuorisoillat keräävät samanikäiset koolle Sodankylän järvikylistä. Päättäjäisbileisiin Riipin Matin Pirtille ovat tervetulleita 8–16-vuotiaat myös muualta Sodankylästä.

Millaista on olla nuori, asua 40 kilometrin päässä kuntakeskuksesta ja käydä 36 oppilaan koulua?

Syväjärven koulun yläluokkalaisilla on tästä kokemusta.