Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Simo pohtii pitkää suo­ja­etäi­syyt­tä tuu­li­voi­ma­loi­den ja asu­tuk­sen välille

Kolmen kilometrin suoja-alue koskisi kahta jo vireillä olevaa tuulihanketta ja voisi pienentää niitä.

Empowerin Jaakko Ala-Reinikka tarkasti tuulivoimalan lapaa Leipiön voimalatyömaalla Simossa vuonna 2017.
Empowerin Jaakko Ala-Reinikka tarkasti tuulivoimalan lapaa Leipiön voimalatyömaalla Simossa vuonna 2017.
Kuva: Nina Susi

Simossa pohditaan, pitäisikö kunnassa tehdä periaatepäätös tuulivoimaloiden suojaetäisyydestä asutukseen.

Kunnanhallitus linjasi jo tammikuussa, että valmisteilla olevat tuulipuistot pitää suunnitella niin, että etäisyys asuinrakennuksiin on vähintään kolme kilometriä. Linjaus tehtiin samalla istumalla, kun kunnanhallitus hyväksyi Myrsky Energia Oy:n kaavoitusaloitteen tuulipuiston rakentamisesta Leilisuon alueelle.